Dette trenger du

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

MIDTSIDER: ELEKTRONISK POST

  • En datamaskin (Macintosh/PC) som er koplet til Internett.
  • Du må være registrert bruker. Er du ikke det må, du snakke med den lokale IT-ansvarlige eller ringe USIT (52480).
  • Du trenger også programvare for å lese/sende elektronisk post. For de fleste vil det si postprogrammet Eudora. Få hjelp av den lokale IT-ansvarlige.
  • Deretter er det bare å sende post. Men husk: du får ingen brev, hvis du ikke sender noen.
  • Elektroniske postadresser står i Adresse- og telefonlisten. For Mac-brukere kan man også benytte programmet Adressfinder.

Datakurs:

USIT tilbyr mange datakurs:

  • Internett-innføring (heldagskurs) for PC: 27. februar og 18. april, for Mac: 18. april.
  • Fjernundervisning i Internett: oppstartmøte 26. februar kl. 09.00.
  • Kortkurs i WWW: 10. april (kl. 16-18).
  • Kortkurs i Eudora: 28. februar (kl. 14-16), 24. april (kl. 14-16).
  • Kortkurs i News: 13. mars (kl. 14-16), 8. mai (kl. 16-18).
Alle kursene er i USITs lokaler i Informatikkbygningen.

Selvstudium-opplegg i Internett-tjenestene:
http://www.uio.no/wwwfik/inter.html

For en mer utfyllende oversikt, kontakt Bjørg Larsen på USIT (kurs@usit.uio.no eller 52750).


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere