Fire med e-post

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

MIDTSIDER: ELEKTRONISK POST

(1) Hva bruker du det elektroniske postsystemet til?
(2) Hvor mange elektroniske meldinger sender og mottar du pr. uke?
(3) Har det elektroniske postsystemet erstattet andre former for kommunikasjon i ditt daglige arbeid eller er det et tillegg?

Professor Cathrine Fabricius Hansen, Germanistisk institutt:

(1) Jeg bruker det til korrespondanse med fagkolleger internt og eksternt, ekstern veiledning, administrativ korrespondanse og orientering om kongresser, bokutgivelser o.a. Jeg er også med på diverse faglige lister.
(2) Det varierer veldig. På grunn av listene får jeg nok minst fem - ti per dag og sender i snitt tre - fem.
(3) Det har til dels erstattet telefon, telefaks og brev, men er også blitt et tillegg på grunn av all den informasjonen man kan få utenfra. En stor lettelse i kommunikasjonen.

Førsteamanuensis Tore Nilssen, Sosialøkonomisk institutt:

(1) Jeg sender og mottar beskjeder, sender forespørsler, kommuniserer med kolleger både på instituttet, andre steder i Norge og i utlandet. Jeg gir også beskjeder til studenter jeg veileder og får informasjon fra instituttadministrasjonen.
(2) I gjennomsnitt sender jeg ut sju meldinger pr. uke og mottar tolv.
(3) Det erstatter delvis telefaks og erstatter gjenoppringinger med telefon. Hvis mottaker ikke er til stede når jeg ringer, sender jeg en e-post. Mye av bruken av e-post er imidlertid et tillegg, særlig gjelder det kommunikasjon med utlandet.

Førsteamanuensis Einar Timdal, Botanisk hage og museum:

(1) Jeg er i kontakt med kolleger og bruker det også til overføring av filer (databaser og manuskripter til kolleger, ferdig redigerte artikler til setteri/trykkeri ­ jeg er redaktør av et tidsskrift). Jeg abonnerer også på et par lister.
(2) Jeg tipper at jeg sender ca. 20 og mottar ca. 30.
(3) Det erstatter nesten fullstendig faks, erstatter minst 50 prosent telefon og brev, men er kun en liten erstatning for personlig samtale. Det blir et tillegg i form av filoverføring og deltakelse i news-grupper (abonnementslister).

Førsteamanuensis Geir Ulfstein, Institutt for offentlig rett:

(1) Jeg bruker det på lik linje med telefon, faks og brev.
(2) Jeg sender og mottar omtrent det samme antall, ca. to pr. dag av hvert slag.
(3) Det blir først og fremst en erstatning.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere