DOKTORGRADER

ForrigeInnhold Uniforum 03/96 (siste artikkel!)

DOKTORGRADER

Det medisinske fakultet

Cand.med. Rolf Marius Barstad vil lørdag 2. mars kl. 1015 i Auditorium II, Patologibygningen, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling «Impact of Disturbed Laminar Blood Flow, Fibrillar Collagen and Tissue Factor on Thrombus Formation» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Finn-Einar Eliassen vil lørdag 2. mars kl. 1015 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Norsk småbyføydalisme? - Grunneiere, huseiere og husleiere i norske småbyer ca. 1650 - 1800» for den filosofiske doktorgrad.

Cand.philol. Henning Howlid Wærp vil lørdag 2. mars kl. 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Natur og landskap hos Andreas Munch, Vilhelm Krag og Hans Børli. Studier i naturlyrikkens unaturlige historie» for dr.art.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Svein Olav Glesaaen Nyberg vil onsdag 28. februar
kl 1215 i Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Brownian Motion on Simple Fractal Spaces» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.psych. Dorte Marie Søndergaard vil lørdag 16. mars kl. 1015 i Ragnar Frischs auditorium (Ullevål kino) offentlig forsvare sin avhandling «Tegnet på kroppen: Køn: Koder og konstruktioner blandt unge voksne i akademia» for dr.philos.-graden. '

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.oecon. og cand.philol. Eyvind Elstad vil fredag 8. mars kl. 1415 i Ragnar Frischs auditorium (Ullevål kino) offentlig forsvare sin avhandling «Om sosialøkonomistudenters kunnskapsoverføring» for dr.polit.-graden.
ForrigeInnhold Uniforum 03/96 (siste artikkel!)
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere