SODA-evaluering og rapportering av publisering

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

DEBATT

I Uniforums for øvrig utmerkede oppslag om avslutningskonferansen for SODA-prosjektet i Stockholm, har Svein Arthur Kallevik valgt å vise til tall som fremstilles i den parvise sammenligningen av psykologifagene i Oslo og Stockholm om fordelingen av Psychlitregistrerte artikler mellom de ansatte ved de to institutter i perioden 1987-94. Det var dekan Kjell Goldmann som viste til denne sammenligningen i sitt foredrag i Stockholm, og da med det formål å peke på at de ulikheter som finnes i de vitenskapelig ansattes arbeidsplikter m.h.t. undervisning og forskning, ikke synes å ha hatt noen synderlig effekt på fordelingen av den faglige produksjonen mellom de ansatte. I oppslaget i Uniforum fortolkes dette som om en tredjedel av de ansatte ved Psykologisk institutt i Oslo ikke produserte en eneste artikkel i perioden 1987-94. Dette er ikke korrekt. De fordelingstall som her er benyttet, refererer seg til et utvalg av internasjonale psykologiske tidsskrifter, og utgjør således bare en delmengde av alle de tidsskrifter man i fagmiljøet publiserer i. Blant annet inngår norske tidsskrifter som psykologene hyppig publiserer i, ikke i denne registreringen, og registreringen omfatter heller ikke publisering gjennom bøker. Det fremgår av den sluttrapport SV-fakultetet har utarbeidet i tilknytning til SODA-prosjektet (tabell 4, s. 71), at av den totale publiseringsvirksomhet i 1994 ved Psykologisk institutt var det bare en tredjedel av publikasjonene som hører hjemme i den kategori som omfattes av Psychlitregisteret. Det er beklagelig at oppslaget i Uniforum på denne måten har gitt et ukorrekt bilde av den faglige produksjonen og fordelingen av denne mellom de ansatte på Psykologisk institutt (samtidig som oppslaget med all tydelighet illustrerer hvor problematisk det er å benytte publiseringsregistre av denne typen til å «måle» forskningsvirksomheten, slik psykologimiljøene selv har gjort det i sin egen parvise sammenligning).

Når det gjelder mine utsagn i mitt foredrag i Stockholm om større krav til forskerne, var dette like mye rettet mot eget fagmiljø som mot andre fag ved SV-fakultetet - og 796 i Norge rent generelt.

Tore Hansen, bestyrer på Institutt for statsvitenskap
(Tidl. dekan)


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere