Høy forskningsproduktivitet ved Psykologisk institutt

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

DEBATT

Psykologisk institutt reagerer meget negativt og føler seg urettmessig uthengt på første side i siste nr. av Uniforum (8. februar). Avisen skriver at en undersøkelse av artikkelproduksjonen ved Psykologisk institutt viser at «33 prosent eller 23 av de ansatte ikke produserte en eneste artikkel i tidsrommet 1987-94 (Psychlitregistrerte artikler)». Dette tolkes ukritisk som om produktiviteten ved Psykologisk institutt er bekymringsfull lav, og følges opp med kommentarer om at man bør stille større krav til forskere.

Hvordan kan man trekke den slutning at ansatte som ikke har registrert arbeider i Psychlit ikke forsker? Ansatte ved Psykologisk institutt publiserer arbeidene sine på mange ulike måter, gjennom internasjonale tidsskrifter som ikke inngår i Psychlit, gjennom internasjonale bøker, og gjennom norske og nordiske bøker og tidsskrifter. Disse typer publikasjoner må man naturligvis også ta hensyn til før man kan danne seg et bilde av forskningsaktiviteten. For å illustrere hvor viktig det er å ta hensyn også til denne typen publikasjoner, har vi, med god hjelp av Jan Fredenborg ved SV, gjennomført en liten undersøkelse hvor dette er gjort. Den bygger på publiseringsvirksomheten til de fast ansatte fra 1991 til 1994. Undersøkelsen viste at 5 (ca. 12 prosent) av de 42 fast ansatte ikke hadde publisert disse årene. Ideelt sett er naturligvis også dette tallet for høyt, men det gir et ganske annet bilde av publiseringsvirksomheten enn det Uniforum tegner. Undersøkelsen Uniforum refererer til, dekker flere år og inkluderer stipendiater, forskere, og ansatte i II-stillinger. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at inntrykket ville blitt annerledes om også vi hadde inkludert de andre gruppene ansatte.

Artikkelen i Uniforum reiser også følgende spørsmål: Hvilken redaksjonell linje følger avisen når en journalist med utgangspunkt i et tall, tatt ut av sin sammenheng, kan tegne et så negativt bilde av et av universitetets institutter? Undersøkelsen tallet er hentet fra, gir faktisk en meget positiv vurdering av forskningen ved Psykologisk institutt i Oslo (og også i Stockholm): «båda institutionerna har en mycket hög vetenskapelig produktivitet - som ligger på ungefär samma kvantitativa nivå - jämfört med andra samhällsvetenskapliga institutioner».

Artikler i Uniforum når langt ut over universitetsområdet i Oslo. Uniforum er nå lagt inn på Internett. For noen dager siden fikk jeg en telefon fra NTB i Bergen. Han som ringte lurte på om han skulle lage et nyhetsoppslag om at ansatte ved Psykologisk institutt i Oslo ikke var interessert i å forske. Jeg fikk heldigvis forklart ham at dette var en stor misforståelse.

Jeg håper Uniforum i fremtiden vil legge vekt på å ha bedre grunnlag når man formidler oppfatninger av universitetets institutter. Oppfatninger formidlet gjennom avisen, kan være vanskelig å korrigere. Klarer jeg det med dette innlegget? Kommer det som hovedoppslag på første side med bilde som blikkfang slik tilfellet var med den negative omtalen?

Astri Heen Wold, bestyrer
Psykologisk institutt


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere