WEB - INTERNETT

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

Cyber-stamps og opphavsrett

Er «cyber-stamps» en praktisk måte å håndtere opphavsretten på i Web? Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) har startet med å legge inn små bilder/ikoner (cyber-stamps) på noen av sine dokumenter. Dette gjør de ved å legge et ikon på toppen av dokumentene sine. Klikker du på dette ikonet, får du frem informasjon blant annet om forfatter, produksjonsår, om dokumentet kan kopieres og liknende. Det er imidlertid liten mulighet til å kontrollere om brukerne tar hensyn til denne informasjonen. Cyber-stamp-løsningen baserer seg nemlig på at Web-surferne respekterer skikk og bruk på nettet, såkalt «nettikette». Sjekk ut cyber-stamp på Web-adresse (URL):
http://www.jus.uio.no/iri/rapporter/jon_bing/about_nrccl/NRCCL-1.html

IT-reglement for UiO

Et forslag til felles IT-reglement for UiO er på trappene. Det gjenstår en diskusjon om sanksjoner. Det er alminnelig enighet om de øvrige delene av reglementet, og den elektroniske utgaven kan fungere som en rettesnor inntil endelig vedtak er fattet i Kollegiet. (Det er på det nåværende tidspunkt ikke kjent når saken kommer opp i kollegiet). Universitetet i Bergen vedtok et tilsvarende reglement 17. februar 1994. Utkastet til reglement for UiO er lagt ut på Web av USIT og kan leses på denne adressen (URL):
http://www.uio.no/usit/it_reglement/it_reglement.html

Web-Tipset!

Lær deg selv om Internett

Har du lyst til å lære om Internett uten å måtte betale dyre kurspenger? Prøv selvstudiekurset som Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), med støtte fra UNINETT, har utarbeidet. Dette er et opplæringstilbud hvor målet er å gi deltakerne kunnskaper om hva man kan bruke Internett til. Ved å gjennomføre et selvstudieopplegg kan deltakerne lære å benytte Internett-tjenestene i omgivelser de kjenner fra før. Og det fra den maskin de bruker på sin egen arbeidsplass og til tider som passer den enkelte.
Vil du vite mer, så ta en titt på denne Web-adressen (URL):

http://wwworg.uio.no/wwwfik/inter.html

Tips om spennende og nyttige Web-adresser kan du sende til:
uniforum@admin.uio.no


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Publisert 10. feb. 1996 12:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere