Studentrekord på Universitetet i Oslo

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Universitetet i Oslo satte studentrekord i fjor. Totalt registrerte 37 792 studenter seg i høstsemestret. Det er en økning på 4,4 prosent eller 1609 studenter sammenliknet med høstsemestret 1994.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

­ Studenttallet har økt relativt mer på hovedfag og doktorgrad enn på lavere grad og profesjonsstudiene, sier studiedirektør Toril Johansson ved Universitetet i Oslo. På spørsmål svarte 70 prosent av studentene at de var fulltidsstudenter.

OVERVEKT AV KVINNER

Kvinneandelen på landets største forsknings- og utdanningsinstitusjon er 57 prosent, noe den også var høstsemestret 1994. Andelen kvinner varierer sterkt fra fag til fag. For eksempel hadde Storbritannia-kunnskap og latvisk kun kvinnelige studenter, mens det på geofysikk og mekanikk bare er registrert menn på doktorgradsnivå.

SV STøRST

Det er Det historisk-filosofiske fakultet (HF) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) som har fått den største økningen i antall studenter. I forhold til høstsemestret 1994 har hvert av fakultetene fått cirka 800 flere studenter. Totalt har de to fakultetene registrert henholdsvis 7535 (HF) og 7626 (SV). SV-fakultetet er nå det største ved Universitetet i Oslo.

FLEST IRANERE

Høstsemestret 1995 hadde Universitetet i Oslo 2471 studenter (7 prosent av den totale studentmassen) med utenlandsk statsborgerskap. De største «studentlandene» er Iran, Sverige, Danmark, USA og Storbritannia.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Publisert 10. feb. 1996 12:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere