Preget av åpenhet og dristighet

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
­ Atmosfæren i SODA-prosjektet har vært preget av åpenhet og dristighet. Deltakerne har turt å stille vanskelige spørsmål ved egen virksomhet. For å kunne gjøre det, trenger man trygghet og fortrolighet, sier assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien.

Hun mener at mange miljøer ved universitetet kan ha glede av slike parvise sammenlikninger. At SV-fakultetet i Oslo har langt større administrasjon enn fakultetet i Stockholm, mener hun ikke behøver å falle entydig negativt ut for Oslos del.

­ Det er viktig å gå bak tallene. Det norske lovverket medfører mer administrativt arbeid, og vi avlaster det vitenskapelige personale for mange administrative oppgaver som de selv må ta hånd om i Sverige. Jeg tror også at en mindre administrasjon på fakultetsnivå, kan bety at man står dårligere rustet til å takle nødvendige omstillinger lokalt, sier hun.

Stray Lien tror ikke på en modell der forskningen fordeles ujevnt på det vitenskaplige personalet slik tradisjonen er i Sverige.

­ Men det må være legitimt å stille krav til den enkelte forsker og forvente at fagmiljøene følger opp og er bevisst på å etterspørre resultater. Mitt inntrykk er at de aller fleste arbeider målrettet med sin forskning, men det blir stadig viktigere å synliggjøre forskningen ved universitetene, sier hun.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Publisert 10. feb. 1996 12:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere