SMÅSTOFF

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

Strutsestudier

Professor Svein Aage Christoffersen ved Det teologiske fakultet (til høyre) er leder av Rådet for dyreetikk. Utvalget har vært på befaring til Norsk Struts A/S på Høylandet i Nord-Trøndelag. Christoffersen forteller at anlegget ga et positivt inntrykk.

­ Det er mange husdyr i Norge som lever under dårligere forhold enn dette. Det er likevel et åpent spørsmål om det vil være tilrådelig å satse på strutseoppdrett i stor skala i Norge, sier Christoffersen. Utvalget vil komme med sine endelige konklusjoner på et senere tidspunkt. (Foto: Knut Hove)

Kunst til jus

Dekan ved Det juridiske fakultet, Frederik Zimmer, hadde tidligere i år gleden av å avduke et maleri av Bjørn Carlsen i biblioteket i Vestbygningen i sentrum. (Foto: Xenia Isaksen)

Bli røykfri før påske!

Universitetet tilbyr sammen med Universitetsidretten SiO et gratis røykavvenningskurs til både tilsatte og studenter. Arbeidsgiver gir en time av arbeidstiden til kurset, som blir holdt med alternative tidspunkter kl. 15­17 eller kl. 17­19 på følgende dager: Torsdag 22., mandag 26. og torsdag 29. februar. Søndag 3. mars: Stump røyken! (ingen kursdag). Torsdagene 7., 14. og 28. mars.

Sted: OSI-kontoret, 2. etasje i Idrettsbygningen, Blindern. Kurslærer er psykolog med lang erfaring i røykavvenning. Påmelding og nærmere informasjon: Universitetsidretten SiO, Pb. 94 Blindern, 0314 Oslo, tlf. 22 85 32 69 eller i resepsjonen v/inngangen til Idrettsbygningen under Frederikke.

Kursene arrangeres som en oppfølging av Kollegiets vedtak av 20. juni 1995 om fullstendig røykfritt universitet med plan for gradvis nedtrapping av røykerommene fram til 1. juli år 2000.

Hovedfagstipend fra Fritt Ord

Institusjonen Fritt Ord har siden 1991 gitt to stipend à kr. 50 000 til studenter som skriver hovedfagsoppgave i medievitenskap og massekommunikasjon. Styret i Fritt Ord mener at ordningen har fungert godt, og har derfor ønsket å gi tilbudet til flere. Dette er skjedd ved at den samme ordningen i år er etablert for to nye fag. De juridiske fakulteter i Oslo, Bergen og Tromsø utlyser to stipend til studenter som skriver særavhandling innenfor emnene menneskerettigheter/ytringsfrihet. På tilsvarende måte er to stipend blitt utlyst for studenter ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB, Institutt for menneskerettigheter, UiO og Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Stipendene kan søkes av studenter som skriver hovedfagsoppgave innenfor emnene menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokratiutvikling.

Undervisningsprisen 1995

Juridisk studentutvalg har gitt førsteamanuensis Dag Michaelsen ved Institutt for offentlig rett undervisningsprisen for 1995. Prisen er opprettet for å bedre undervisningen ved Det juridiske fakultet og deles ut i samarbeid med Den Norske Advokatforening. Formålet med prisen er at den skal være en belønning for prismottaker og en spore til ytterligere innsats for å yte bedre undervisning. Studentutvalget uttaler at ved sin innsats har Dag Michaelsen gjort rettshistorieforelesningene spennende og lærerike.

Løberg hedres med Kreybergs Pris 1996

Patolog Else Marit Løberg ved Patologisk-anatomisk laboratorium, Ullevål sykehus er tildelt Kreybergs Pris 1996 på 200 000 kroner. Hun disputerte for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Oslo i fjor med avhandlingen «Plasma proteins in damaged neurons. Early markers of neuronal damage», som beskriver metoder for tidlig påvisning av skadede hjerneceller.

Professor dr.med. Leiv Kreyberg opprettet i 1964 et fond for eksperimentell patologi. Hvert fjerde år, på skuddårsdagen, skal prisen deles ut til forfatteren av beste avhandling innenfor eksperimentell patologi i den forløpne fire-årsperiode.

Prisen blir overrakt av rektor Lucy Smith i Universitetets gamle festsal torsdag 29. februar klokken 17.00.

Håndverk fra Thailand - ny utstilling

Veving i Nordøst-Thailand. (Foto: Stephen Sparkes) «Bambus og tekstil - håndverk i Nordøst-Thailand» heter den nye utstillingen ved Etnografisk museum, som ble åpnet 1. februar. Formålet med denne lille utstillingen er å vise hvordan økonomisk endring har påvirket tradisjonelt håndverk i en isanlandsby i Nordøst-Thailand.

Ustillingen, som er utarbeidet av universitetsstipendiat Stephen Sparkes, er knyttet til et større forskningsprosjekt om kjønn og kosmologi i Thailand.

For utlevering av hodeskalle

Rektor Lucy Smith har full forståelse for Nils Aslaksen Sombys krav om utlevering av Nils Sombys hodeskalle fra Anatomisk institutt.

­ Foreløpig ser jeg ingen grunn til ikke å levere hodeskallen til Sombys etterfølgere, uttalte hun til NRK Dagsrevyen 29. januar. Smith har nå bedt om å få en skriftlig redegjørelse fra Anatomisk institutt og bedt dem begrunne hvorfor de ikke har vært villige til å gi fra seg hodeskallen. En endelig avgjørelse i saken vil bli tatt når denne redegjørelsen er behandlet i Kollegiet.

Mons Somby var en av hovedmennene bak det såkalte Kautokeino-opprøret i 1852. Som straff ble han halshugd i 1854. Hodeskallen har siden den tid vært oppbevart ved Anatomisk institutt og er nå en del av De Schreinerske Samlinger som har hatt museal status siden 1972.

Forprosjektsmidler til kommunikasjon

Universitetet i Oslo har i sin strategiske plan for 1995-99 prioritert fire interfakultære satsingsområder, hvorav ett er «Kommunikasjon: teknologi og kultur». Meningen er å etablere et felles miljø for forskning på dette området. Det utlyses nå forprosjektsmidler til fire forprosjekter med en total budsjettramme på 240 000 kroner, som fagmiljøene inviteres til å søke på. Innsatsområdet skal rettes inn mot den kommunikasjon som skjer ved «utforming og anvendelse av ny kommunikasjonsteknologi, i første rekke datamaskinbaserte medier som gir mulighet for teknisk interaktivitet forstått i sin kulturelle, sosiale og politiske sammenheng», heter det i retningslinjene for innsatsområdet.

Søknad om forprosjektsmidler skal representere innspill og ideer til konkret utforming av området. Søknader må fremmes via et av universitetets institutter og sendes til styringsgruppen for innsatsområdet «Kommunikasjon: teknologi og kultur». Det historisk-filosofiske fakultet, Postboks 1079 Blindern, innen 25. mars.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Publisert 10. feb. 1996 12:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere