NTL med i Effektiviseringsprosjektet

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

Tjenestemannslaget ved Universitetet i Oslo (NTL-90) bestemte 25. januar å oppnevne representanter til styringsgruppen og arbeidsgruppene for Effektiviseringsprosjektet (EP). NTL har tidligere ikke ønsket å delta i Effektiviseringsprosjektet. NTLs representant i styringsgruppa skal først og fremst ivareta medlemmenes interesser. I medlemsmøtets vedtak heter det blant annet «Styret anser EP som et rasjonaliseringsprosjekt som innebærer et angrep på medlemmene våre og andre universitetstilsatte. EP er et ledd i statens og kapitalens offensiv mot offentlig ansatte. (...) NTL-90 deltar i EP som kritisk opposisjon. Vi deltar også for å få informasjon om hva som foregår i prosjektet i forkant av vedtakene».


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

Publisert 10. feb. 1996 12:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere