Museene universitetet «glemte»

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

Et rektoroppnevnt utvalg konkluderer med at universitetet ikke bruker nok resursser på Botanisk hage og museene på Tøyen. (Foto: Ståle Skogstad)

Botanisk hage og museene på Tøyen har blitt forsømt av Universitetet i Oslo. En evalueringsrapport viser klare mangler ved forskningen, organisering og den utadrettede virksomheten ved museene.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Bedre arbeidsforhold, en betydelig ansiktsløftning av utstillinger, endret organisering og sterkere styring av forskningen ved museene. Dette er behovene et rektoroppnevnt utvalg ser etter en omfattende evaluering av de naturhistoriske museene og Botanisk hage på Tøyen.

­ I dag er det mange av utstillingene som bærer preg av at det er lenge siden de er laget, sier prosjektleder, kontorsjef Hans Jørgen Lønne ved Senter for lærerutdanning og skoletjeneste.

BEDRE FORMIDLING

Utvalget mener at museene bør organiseres under en felles ledelse og at det er hensiktsmessig å opprette en felles formidlingstjeneste.

­ Vi mener at det bør tilsettes en utstillingsleder med kunstnerisk kompetanse. Det er et tankekors at de færreste vet at museene på Tøyen tilhører Universitetet i Oslo. For at museene kan leve opp til det som er foreslått i universitetets strategiske plan, må det opprettes flere stillinger, og de økonomiske tilskuddene må bli større, sier Lønne.

Universitetet vil profilere de kultur- og naturhistoriske museene som en viktig del av vår utadrettede virksomhet og vil særlig arbeide for å styrke museenes utstillinger og andre tiltak overfor publikum og skoleelever, heter det i universitetets strategiske plan.

ØKONOMISK ANSVARLIG

I dag er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) ansvarlig for å finansiere arbeidet og medvirke til utvikling av museene. Rektoratet erkjenner imidlertid at det ikke er samsvar mellom oppgaver og ressurser.

Assisterende universitetsdirektør ved MN Trine-Lise Zimmer forventer at universitetet sentralt vil bidra til oppgradering av museene på Tøyen.

­ Den nødvendige oppussingen av bygningene kan ikke MN finansiere. Vi håper derfor at denne rapporten vil bli fulgt opp fra sentralt hold ved universitetet, sier Zimmer. Hun er ikke fornøyd med tingenes tilstand ved museene, bortsett fra Zoologisk museum, hvor det ble gjennomført en kraftig fornyelse fra midten av 1970-årene.

STYRING MOT GJENSTANDER

Evalueringen peker på at forskningen ved museene bør styres mer inn mot de gjenstandene som museene har i sin besittelse. Deler av forskningen og laboratoriet ved Geologisk museum foreslås flyttet til Institutt for geologi på Blindern. Zimmer er enig i denne vurderingen:

­ Dette må gjøres for å hindre overlapping mellom de to forskningsmiljøene og for å samle likeartede miljøer.

Assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien, som for tiden arbeider med universitetets museumsstrategi, etterlyser en klarere oppgavefordeling mellom museene på Tøyen og instituttenes virksomhet på Blindern. Når det gjelder større bevilgninger, spiller hun delvis ballen over til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og delvis viser hun til at dette er et spørsmål om prioritering fra universitetets side.

VIL IKKE UTTALE SEG

Visebestyrer Reidar Trønnes ved Mineralogisk-geologisk museum sier at bestyrerne for museene på Tøyen er blitt enige om at det ikke er riktig å uttale seg om evalueringen før innstillingen er behandlet internt.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Publisert 10. feb. 1996 12:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere