Mer data i hverdagen

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

IT-strategien for universitetet:

Mer data for alle på universitetet er hovedbudskapet i strategien for informasjonsteknologi (IT). (Arkivfoto: Ellen C. Holte)

Mer data for alle på universitetet er hovedbudskapet i strategien for informasjonsteknologi (IT). Spesielt ønsker man at studentene skal bruke mer data og at IT skal bli en naturlig del av undervisningen. Bibliotekene skal også bruke mer IT.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Studenters bruk av IT er det sentrale punktet i IT-strategien for 1996-2001, som nå er ute på høring. Spesielt på de høyere grads studier mener man at det er viktig at studentene aktivt bruker IT til oppgaveformål, informasjonssøking i databaser og til kommunikasjon med personer i og utenfor universitetssamfunnet. En utstrakt opplæring i slik bruk blir derfor foreslått.

MER IT FOR STUDENTENE

­ I planperioden skal alle studenter i løpet av andre semester ha tilgang til elektronisk post og grunntjenesten. For å få et bedre tilbud til studentene er det viktig at det finnes muligheter for å få tilgang til våre elektroniske tjenester via modem fra hjemmemaskinen, nok arbeidsstasjoner og muligheter for å kunne knytte seg til nettet med bærbare maskiner, sier direktør Arne Laukholm i USIT (Universitetets Senter for Informasjonsteknologi). I dag har over 60 prosent av studentene tilgang til en datamaskin privat. Universitetet har for tiden knapt 1000 maskiner for studenter og mener behovet må økes til rundt 1500 maskiner. Med nettverk, tjenermaskiner og andre følgekostnader vil dette kreve årlige investeringer på 10 millioner kroner.

­ Enkelte av maskinene som universitetet skifter ut kan overtas av studenter, sier Laukholm.

IT På BIBLIOTEKET

I internasjonal sammenheng blir det nye Universitetsbiblioteket et toppmoderne bibliotek innenfor informasjonsteknologi når det er ferdig i 1998. Brukerne skal kunne ta med seg sin egen bærbare PC og koble seg til nettet. Til sammen blir det 1800 «data-stikkontaker», og en rekke faste arbeidsstasjoner. I strategien blir det også vektlagt at de andre fakultetsbibliotekene til UB skal opprustes på IT-siden. Det skal utarbeides systemer og rutiner for elektronisk presentasjon av pensumlitteratur, standardiserte rutiner for litteratursøk og for tekstbehandling og lagring.

PLANLEGGER UTSKIFTING

­ Vi ønsker en planmessig utskiftning av arbeidsplass-maskinene. Vi foreslår at 20 prosent, eller cirka 1200 maskiner, skiftes ut årlig. Dette vil koste om lag 25 millioner kroner. Dette tilsvarer det nivået investeringene i dette feltet har ligget på de siste årene, sier Laukholm. Han mener det er mye å tjene på å ha en moderne maskinpark som kan bruke de mest moderne informasjonsverktøyene.

Universitetet har 2700 Macintosh-maskiner og 3000 PC-er, men det er neppe aktuelt å gå over til ett system i planperioden.

­ Det koster mer å drive to systemer, men fordelene ved at systemene har styrke på forskjellige oppgaver, gjør at det er verdt å bruke dem begge. Men jeg regner med en overvekt av PC-er ved nyinnkjøp, sier Laukholm, som anslår at mellom 25 og 50 prosent av maskinparken burde vært skiftet ut. Dette skyldes at maskinene har for dårlig ytelse, dårlig skjermkvalitet og liten mulighet til å øke «hukommelsen» til maskinen.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Publisert 10. feb. 1996 12:04 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere