Livslang læring gir UiO muligheter

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

­ I et samfunnsmessig perspektiv utgjør den menneskelige ressursen 70 % av nasjonalformuen. Naturressursene utgjør bare 10 %, sa Thorbjørn Jagland på en konferanse som Voksenopplæringsforbundet holdt på LO-skolen mandag ettermiddag. (Foto: Håkon Fenstad)

Med sitt utspill om livslang læring åpner leder for Arbeiderpartiet, Thorbjørn Jagland, for «ny» studenttilstrømming til universitetet. Rektor Lucy Smith sier at Universitetet i Oslo (UiO) er beredt til å tilby etterutdanning til dem som «tilhører» universitetet.

AV HåKON FENSTAD

På en konferanse som Voksenopplæringsforbundet holdt på LO-skolen i Sørmarka, kom Jagland med sine visjoner om lovfestet rett til etterutdanning. Han kalte det for århundrets utdanningsreform. Jaglands utspill kommer i forbindelse med at EU har erklært 1996 til å være «Europeisk år for livslang læring».

Jagland sier at Arbeiderpartiet i samarbeid med LO vil ha reformen klar neste år. Men han ville ikke komme konkret inn på hvor mye permisjon den enkelte arbeidstaker kan vente seg. Og på spørsmål fra Uniforum om UiOs rolle, svarer han:

­ Jeg har ikke noe godt svar på det. Universitetene vil spille en stor rolle, men jeg vet ikke hvordan.

ETTERUTDANNING VED UIO

Universitetet i Oslo tilbyr allerede etter- og videreutdanning. Universitetene er også gjennom den nye universitetsloven pålagt å drive med etterutdanning. Dessuten vil den store studenttilstrømmingen avta om noen år. ­ Disse faktorene gjør det naturlig at UiO kan påta seg større oppgaver hvis Arbeiderpartiets utdanningsreform blir realisert, mener Lucy Smith.

Det norske universitetsråd uttaler i et notat til Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen at utdanningspermisjon ikke må lovfestes uten at finansieringen er sikret. En eventuell oppdragsundervisning for forvaltning eller næringsliv må komme i tillegg til ordinær virksomhet finansiert over statsbudsjettet.

Selv med en fortsatt økning på hovedfag må det etter hvert bli mulig å satse sterkere på etter- og videreutdanning, blant annet med fagplaner basert på kortere moduler og fjernundervisningskomponenter, mener Universitetsrådet.

METODEOPPLæRING VIKTIG

Smith ser for seg at den gruppen som naturlig tilhører universitetsmiljøet, vil kunne få en etterutdanning ved UiO. ­ Det er samfunnsmessig økonomisk å vedlikeholde de kunnskapene man får ved universitetet, sier hun.

­ Vi må i fremtiden gi våre studenter basiskunnskaper og metodeopplæring. Detaljkunnskap blir fort foreldet, derfor er metode for å angripe problemstillinger viktig. Her kommer etterutdanning og fjernundervisning inn, sier hun.

Profesjonsstudiene ved universitetet driver med etterutdanning, til dels i samarbeid med yrkesorganisasjonene.

INTERESSANT UTVIKLING

Dekan Lise Vislie ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet sier at universitetet jobber altfor lite med å oppdatere tidligere utdannede kandidater, fordi det er for lite ressurser når studenttilgangen er så stor. Men neste år vil studenttilgangen trolig minke, noe som kan frigjøre ressurser for etterutdanning.

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling tilbyr allerede etterutdanning for lærere. ­ En interessant videreutvikling vil være å tilby også ikke-tidligere universitetsutdannede mennesker en form for etterutdanning. Dersom det blir frigjort ressurser til det, mener Vislie. ­ Men det må ikke bli universitetets hovedgeskjeft.

­ Universitetet sentralt må finne en organisasjonsform for etterutdanning, og UV-fakultetet er forberedt på og interessert i en debatt om disse spørsmålene, sier Vislie.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Publisert 10. feb. 1996 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere