KURS

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

KURS
Interne kurs for tilsatte

Opplæringskomiteen innbyr til følgende kurs i februar og mars 1996:

Kurs for nytilsatte

Tid: Onsdag 28. februar kl. 845­15 på Kringsjå kurssenter.

Kurs i engelsk "Building up presentation skills"

To-dagers instensivt kurs
Vårkurs: Torsdag 29. februar og fredag 1. mars
Høstkurs: Torsdag 7. og fredag 8. november, begge ganger kl. 8.30­15.30 på Norsk Fredskorpssamband kurslokale, Kringsjå

Kurs i foreberedelse til pensjonisttilværelsen

Fredag 1., torsdag 14. og fredag 15. mars kl.8.30­15 på Kringsjå kurssenter.

Kurs i presentasjonsteknikk for kvinner

Tirsdag 5. og onsdag 6. mars kl..9­16 på Kringsjå kurssenter.

Kurs for teknisk personale - innhold og kvalitet på eget arbeid

Fredag 8., mandag 11. mars og torsdag 25. april på Kringsjå kurssenter.

Kurs i personaladministrasjon - dagskurs

Tirsdag 12. mars på Kringsjå kurssenter.

Kurs i egenutvikling teknisk/administrativt personale (vårkurs)

Onsdag 20., torsdag 21., fredag 22. mars og oppfølgningsdag torsdag 20. juni på Tyrifjord hotell, Vikersund.

Kurs i å skrive bedre

Torsdag 14. og fredag 15. mars kl. 8.30­1130
Sted: Bestemmes senere.

Kurs i lov om universitet og høgskoler 1/2 dag

Torsdag 21. mars kl. 8.30­12 på Kringsjå kurssenter.
Nærmere informasjon om kursene se opplæringskatalogen 1996.
Praktiske spørsmål kan rettes til konsulent Martha Hølmo, tlf. 22 85 62 34 eller opplæringsleder Inger Røkkum, tlf. 22 85 62 60.
PÅMELDINGSFRIST: Se kursutlysningene i katalogen.
Send søknadsskjema (opplæringskatalogen s. 53) til: fax nr. 22 85 70 87, post PB 1071, Blindern.

Aktuelt med mesterlære

Interessen for mesterlære som utdanningsform har økt de siste årene. Institutt for spesialpedagogikk (ISP) innbyr til et tverrfaglig seminar 1. og 2. mars om teori, praksis og mesterlære.
­ Interessen for praksis må ses i sammenheng med diskusjonen om hva kunnskap er og en tematisering av ulike forståelsesformer av kunnskapsbegrepet, sier førsteamanuensis Liv Duesund ved ISP. Hun er initiativtaker og foreleser på det tverrfaglige seminaret sammen med blant andre Steinar Kvale ved Center for kvalitativmetodeudvikling ved Psykologisk institut, Aarhus Universitet, Steen Wackerhausen ved Institut for filosofi, Aarhus Universitet, professor Kjell Skogen (ISP) og førsteamanuensis Karen Jensen, Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI).
Blant titlene på foredragene finner vi «Praksis og teori», «Teori og kropp», «Bevegelse som overskridelse av teori og praksis», «Forskning og teori» og «Perspektiver på kunnskap og læring i fremtidig profesjonsutdanning».

Påmelding må skje før 20. februar 1996 hos Sissel Hofgaard Swensen, Institutt for spesialpedagogikk, Postboks 1140 Blindern, 0317 Oslo. Kursavgiften er på 600 kroner.

Inger R. Haldorsen's legat til fremme av vitenskapelig arbeid

Tildeling skal skje til kvinner som driver vitenskapelig forskning og som er tilknyttet norske universiteter og høyskoler. Arbeidet kan omfatte alle sider av vitenskapelig virksomhet.

Søknadsfrist er 29. februar 1996 for tildelinger som skal skje i mai 1996. Eget skjema ved skriftlig henvendelse til advokat F.L. Gjesdahl, Strandgaten 18, 5013 Bergen.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Publisert 10. feb. 1996 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere