KORT MØTE

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

(Foto: Xenia Isaksen)

Navn: Kjell Ivar Vannebo
Utdanning: Dr.grad i nordisk språkvitenskap
Tittel: Professor
Ansatt ved: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Det er et godt miljø. Vi har blitt et stort institutt og har en utmerket administrasjon som binder oss sammen. Jeg skulle imidlertid ønske at det var mer faglig samarbeid.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Universitetet er samlet et senter for kompetanse ­ på sentralt hold, på fakultetsnivå og på instituttnivå. Målet burde være å utnytte kompetansen som finnes ­ på tvers av tradisjonelle faggrenser. Tverrfaglighet brukes ofte som honnørord, men i praksis teller dette lite i hverdagen og når folk skal ansettes. Med tanke på at universitetet skal være et arsenal for kunnskap, er det også viktig at UB blir flyttet hit på Blindern så fort som mulig. Det er viktig ­ ikke minst med tanke på forskning og forskerutdanningen.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Jeg har akkurat avsluttet et stort prosjekt sammen med Svein Lie i Oslo og Jan Terje Faarlund i Trondheim: Norsk referansegrammatikk, som er et kartverk over norsk grammatikk. Manus er nå levert inn. Dette er et arbeid jeg har holdt på med i tre år. Før det igjen var jeg bestyrer i to år. På fem år har jeg nesten ikke undervist, men nå er jeg tilbake i full undervisning på alle nivåer ­ noe jeg er glad i. Før jul hadde vi 40 hovedfagsstudenter oppmeldt til eksamen på nordisk. Det er et stort arbeid som blir gjort for å uteksaminere disse.

Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

Det kunne være mange, men jeg velger meg førsteamanuensis Bente Hagtvet fra Institutt for spesialpedagogikk. Hun har kommet til Blindern fra Hosle og representerer et kreativt miljø. Hagtvet har skrevet interessante ting om tale og skriftspråk til barn i førskolealderen.

Gro Lien Garbo


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

Publisert 10. feb. 1996 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere