HVA SKJER

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Geologisk museum, 1. etasje
11. februar: «Jordas oppbygning - fra innerst til ytterst» v/stipendiat Erik Wulff-Pedersen.

Zoologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Zoologisk museum, 1. etasje
11. februar: «Hunderørreten i gammel og ny tid» v/forsker Per Aass.
I vinterferien (tirsdag 20. og onsdag 21. februar) arrangeres en rekke aktiviteter i Zoologisk og Geologisk museum.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2
Søndag 11. februar kl. 13: «Munkevesen i Thailand» + omvisning i ny utstilling v/Stephen Sparkes.
Søndag 18. februar kl. 13: Axel Strøm innleder om Jon Jerstads film Et tibetansk nyttår.
I forbindelse med vinterferien:
Lørdag 17. februar kl. 12­15: «Om iglo og kajakk i det kalde nord». Barnefilm.
Lørdag 24. februar kl. 12­15: Ekte indianereventyr! Barnefilm.
Søndag 25. februar kl. 12­15: Musikkens mystikk og kamelveddeløp. Film.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
13. februar: «Striden om ex.phil. i Trondheim 1981­1996»
v/førsteamanuensis i filosofi Helge Høibraaten, NTNU.

Humanistisk Kollegium

Tema: Den etiske vending - opptakt og forløp
Tid: tirsdager kl. 19­20.45
Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47
13. februar: «Faust og kunnskapens status idag» v/Asbjørn Aarnes og Kåre Langvik-Johannessen.
27. februar: «Emmanuel Levinas: Fundamentaletikken» v/Magdalene Thomassen. Replikk: Arne Johan Vetlesen.

Senter for kvinneforskning

Introduksjon til Julie Kristeva

Den svenske litteraturforskeren Ebba Witt-Brattström gir en introduksjon til den franske psykoanalytiker og feminist Julie Kristevas teoretiske arbeider. Kristeva kommer til Senteret i mai. Denne introduksjonen finner sted onsdag 21. februar kl. 13.15­16 i Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, 5. etasje, Sognsvn. 70.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
9. februar: «Authorial Deaths: Metaphorical and Real» v/professor Jeremy Hawthorn, Engelsk institutt, NTNU, Trondheim.
16. februar: «Om å oppdage en ny verden - og ikke ville vite noe av den: Amerika i europeisk virkelighetsoppfatning» v/Gudmund Stang, Historisk institutt, NTNU, Trondheim.
23. februar: «Teknologisk kunnskap som praksis» v/Mikael Hård, Senter for teknologi og samfunn, NTNU, Trondheim.

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 2, Brakke 1 (ved Sophus Bugges hus, Blindern)
9. februar: «Paperbacks og fag» v/Tor Bjerkmann.
16. februar: «Problemet sakprosasjangrer» v/Kjell Lars Berge.
23. februar: «Tradisjon og funksjonalitet i medisinsk språk» v/Ida Hydle.

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tid: mandag kl. 12.15­14
Sted: C 105, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern
19. februar: «Tidlege spor etter kristen kultur på Vestlandet» v/hovudfagsstud. Ragnar Orten Lie.

Forskerseminaret v/Historisk institutt

Tid: onsdager kl. 18.15­20
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
14. februar: «Post-fascistisk fagforeningsideologi i Italia etter 1945» v/professor emeritus Ottar Dahl.
21. februar: «Nye trekk innenfor norsk lokalhistorie?» v/instituttleder Harald Winge, Norsk Lokalhistorisk Institutt.

Senter for høyere studier

Tid: tirsdager kl. 19
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78
Arr.: Senter for høyere studier
13. februar: «Etikk i flerkulturelle samfunn: Minimalisme eller noe mer?» v/Jon Wetlesen.
20. februar: «A Century of Quantum Physics» v/Stefan Mashkevich.

Retorikk og scenografi i Ibsens samtidsdramaer

Tid: onsdager kl. 10­12
Sted: Sem.rom 32, Henrik Wergelands hus, Blindern
Foreleser: professor Asbjørn Aarseth, Universitetet i Bergen (fra 1. februar professor II v/Senter for Ibsenstudier)
21. februar: «Samfundets støtter og Et Dukkehjem: Fra glassvegger til dører».

Education in Africa

Tid: tirsdager kl. 16.15­19
Sted: Rom 233, Helga Engs hus, Blindern
Seminarleder: professor Birgit Brock-Utne, PFI
27. februar: «The language situation in Zimbabwe» v/professor Chimhundu.

Urbanisering, fattigdom og miljøproblemer i u-land

Tid: torsdager kl. 17.15­19
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
Arr.: Senter for utvikling og miljø (SUM) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
15. februar: «Strategier: Husly for de fattige i Sør» v/samfunnsgeograf Jan Hesselberg.
22. februar: «Formell og uformell byvekst i Kathmandu, Nepal» v/Eva Irene Falleth, NIBR.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
13. februar: «Valget i Palestina - demokrati under okkupasjon» v/Nils Butenschøn, Institutt for statsvitenskap.
20. februar: «Befolkningsvekst, maktknapphet og miljøforringing» v/Erik Nord, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18­20
Sted: Auditoriet, Rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
20. februar: «Sosiokulturelle forhold i bistand» v/Arne Olav Øyhus, NORAGRIC, Norges landbrukshøgskole).

ARENA-seminar

Tid: tirsdager kl. 12.15­14
Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, Blindern
13. februar: «Territorial Currencies and the European Nation-State; Whence They Came, Where They Went?» v/Eric Helleiner, York University, Canada.

International Education Seminar

An ELI Comparative Education Seminar
Tid: torsdager kl. 12.15­14
Sted: Rom 233, Helga Engs hus, Blindern
15. februar: Forelesninger v/Ellen Carm og Arild Tjeldvoll.
22. februar: Forelesninger v/Kristine Holtet og Dag Åsland.
Research, Development, Aid and International Organisations
Tid: torsdager kl. 14.15­16
Sted: Rom 234, Helga Engs hus, Blindern
15. februar: Forelesninger v/Odd Einar Johansen og Calle Hatteland.
22. februar: Forelesninger v/Tove Hauge og Kari-Britt Vibelund.

Forskerforbundet i ny drakt

Skal Forskerforeningen, Professorforeningen, FAP og FBF nedlegges? er temaet på et allmøte som arrangeres av Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo onsdag 14. februar kl. 15.00 i Aud. 1, Helga Engs hus, Nedre Blindern. Informasjonssjef Jan Glendrange vil presentere innstillingen fra Forskerforbundets organisasjonsutvalg (høsten 1995) og innlede til debatt.

Universitetets Arbeiderpartilag

arrangerer torsdag 22. februar kl. 18 i Aud. 5, Eilert Sundts hus, Blindern et møte med tema «Ideologi og verdier». Innleder: Rune Gerhardsen.

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

Publisert 10. feb. 1996 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere