Spennende kurs ­ helt gratis!

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

Inger Røkkum er opplæringsleder i Seksjon for organisasjons- og personalutvikling. (Foto: Eva C. Mortensen)

I januar ble kurskatalogen fra Seksjon for organisasjons- og personalutvikling sendt til alle ansatte. Den inneholder tilbud om ekstrautdanning i alt fra stressmestring til aktiv møtedeltakelse. Alle kursene er gratis og lagt til arbeidstiden.

AV HåKON FENSTAD

­ For de vitenskapelig ansatte har vi kurs innen forskningsformidling, prosjektarbeid, presentasjonsteknikk og språk, sier Inger Røkkum. ­ For det administrative personalet har vi blant annet en kurspakke innen generell saksbehandleropplæring.

Disse kursene gjør den enkelte kvalifisert til saksbehandlingsarbeid, men ikke garantert til å få en slik jobb. Kurspakken inneholder referat- og notatskriving, arkivarbeid, regnskap, personaladministrasjon, egenutvikling og aktiv møtedeltakelse. Disse kursene kan også tas enkeltvis.

Nytt av fjoråret er et utviklingsprogram for teknisk personale innen laboratorie- og forskningsvirksomhet. Den vil gi teknisk tilsatte større innsikt, og forståelse av arbeidet ved en forsknings- og utdanningsinstitusjon.

4527 KURSDELTAKERE

Siden 1989 har 4527 kursdeltakere vært gjennom internkursene til Opplæringskomiteen. I tillegg har komiteen vært aktiv i kurs rettet mot spesielle målgrupper og vært involvert i personalseminarer ved enkelte enheter.

­ Vi mener at disse kursene gir en dobbel, positiv effekt. Kursene er både fagrettet og samtidig hjelper de den enkelte kursdeltaker med å bygge opp et kontaktnett av kolleger fra andre avdelinger på universitetet. Det styrker bedriftskulturen, sier Røkkum.

I tillegg til disse kursene inneholder katalogen andre spennende tilbud. I løpet av 1996 vil det bli gitt kurs i forberedelse til pensjonisttilværelsen, gjennomføring av medarbeidersamtaler, studentinformasjon, skrivekurs, tjenestemannsrett, samarbeid og kommunikasjon, konflikthåndtering, tverrkulturell kommunikasjon og forståelse, førstehjelp og stressmestring.

Har du ikke katalogen, kan du ringe opplæringsleder Inger Røkkum (interntelefon 56260).


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Publisert 10. feb. 1996 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere