DOKTORGRADER

ForrigeInnhold Uniforum 02/96 (Siste artikkel.)

DOKTORGRADER
Det medisinske fakultet

Cand.med. Vidar Gundersen vil lørdag 10. februar kl. 1015 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «The synaptic handling of aspartate at excitatory synapses in the brain: quantitative light and electron microscopic immunocytochemistry» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Hans Erik Høgevold vil fredag 16. februar kl. 1015 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Studies on the acute phase response in total hip replacement surgery. Effects of high-dose corticosteroids in a standarized musculoskeletal trauma» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Geir Erland Tjønnfjord vil fredag 16. februar i Auditorium II, Patologibygningen, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling «Hematopoietic Progenitor Cell Differentiation» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Mag.art. Eivind Kahrs vil lørdag 10. februar kl. 1015 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Substitution and change: Foundations of traditional Indian hermeneutics» for den filosofiske doktorgrad. Cand.polit. Terje Rasmussen vil lørdag 17. februar kl. 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Communication technologies and the mediation of social life» for den filosofiske doktorgrad.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.oecon. Gunnar Rongen forsvarte 6. februar sin avhandling «Equity, Choice and Local Preferences. Studies of Norwegian Local Governments» for dr.philos.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.oecon. og cand.philol. Eyvind Elstad vil fredag 8. mars kl. 1415 i Ragnar Frischs auditorium (Ullevål Kino) offentlig forsvare sin avhandling «Om sosialøkonomistudenters kunnskapsoverføring» for dr.polit.-graden.
ForrigeInnhold Uniforum 02/96 (Siste artikkel.)

Publisert 10. feb. 1996 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere