DEBATT Mer bibliotek for pengene, men hva med flere bøker?

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Hva hjelper teknologien hvis innholdet mangler? , spør Jan Erik Røed.

På årsplanen for 1996 har Kollegiet satt av 3 mill. kr. til overføring av UBs kortkataloger til BIBSYS. Beløpet synliggjør for universitetssamfunnet den store satsing som nå gjøres for å legge til rette for et biblioteksystem som kan møte etterspørselen fra det økende antall studenter. Spørsmålet er om det ikke skal mer til.

I Universitas nr. 2 leser vi nemlig at «Bibliotekene har fått nok: Inkasso». Bakgrunnen er at studentene ikke leverer tilbake det de har lånt i rett tid slik at andre som venter, kan få nytte av dem. Men at studentene ikke får det de skal ha, skyldes ikke bare sommel fra andre studenter; det skyldes like mye at bokmassen studentene slåss om, ikke øker i takt med antall studenter. Det er simpelthen for lite bøker i systemet.

Universitetsbiblioteket har i løpet av de siste tre år gjennomført store deler av et omfattende Program for elektroniske kataloger. Målet for dette programmet, som går over flere år, er å gjøre UBs boksamlinger tilgjengelige for lånerne via datanettet. Kortene registreres i BIBSYS, og katalogen blir søkbar fra den enkeltes egen datamaskin eller fra terminaler i bibliotekene. Ett element i planen er at alle boksamlingene som skal inn i det nye UB-bygget, skal være registrert i BIBSYS og tilrettelagt for automatisert søking og utlån.

Konverteringen av kortkatalogene vil effektivisere og rasjonalisere biblioteket på mange måter, blant annet ved å legge til rette for automatiserte utlånsrutiner. Men først og fremst ligger gevinsten i at samlingene blir synliggjort og lettere tilgjengelige. Det som da skjer, er en formidabel økning i etterspørselen og i utlånet. Resultatet blir flere utlån - men også flere som ikke får det de skal ha.

ØKT UTNYTTELSE

Fra 1990 til 1995 er antall utlån fra UBs biblioteker økt fra 366 800 til 648 300. Det er en økning på nær 77 % ! I samme tidsrom er studentallet økt med 30 %; fra 29 000 til 37 800. Antall utlån pr. student er økt med 50 %.

Bruken av BIBSYS og konverteringen av kortkatalogene har gitt en bedre utnyttelse av bibliotekets samlinger. Men produktivitets-økningen gjelder ikke bare i forhold til samlingene: I 1989 ble det registrert 1076 utlån pr. utført årsverk i biblioteket, i 1995 var tilsvarende tall 2001 utlån pr. årsverk.

Tallene viser at biblioteket er blitt mer effektivt. Men de uttrykker også noe annet, nemlig studentenes og forskernes økende behov for litteratur. Et behov som vil fortsette å øke med innføring av problembasert læring og andre nye studieordninger. Derfor bråker studentene og derfor er det all grunn til å beklage at bibliotekets midler til bokkjøp stadig reduseres.

DET DIGITALE BIBLIOTEK

Selv om utlånet av bøker og tidsskrifter fremdeles dominerer etterspørselen, vil en viktig oppgave framover være å utvide og effektivisere tilgangen til elektronisk lagret materiale. Høsten 1995 startet derfor arbeidet med et nytt program: Programmet for det digitale bibliotek. Målet med det programmet er å utvikle flere elektroniske bibliotektjenester som vil være tilgjengelige døgnet rundt over datanettet. Brukerne vil kunne sitte hjemme eller på kontoret og søke i bibliotekets baser, hente elektronisk lagret informasjon, artikler eller bøker over til egen maskin og eventuelt skrive disse ut på lokale skrivere. Allerede i dag er mer enn 100 databaser tilgjengelige fra UBs hjemmmesider, og alle fakultetsbibliotekene kan nås via elektronisk post.

Universitetsbiblioteket gjennomgår for tiden en omfattende omstilling og modernisering som berører både bygninger, personale og organisasjon. Målet er å utvide og forbedre bibliotekets tjenester. Nye måter å organisere arbeidet på er under utvikling, og opplæring og kursing av så vel ansatte som brukere i de nye systemene vil stå sentralt i årene framover.

Universitetet satser på å utvikle sitt bibliotek. Men hva hjelper teknologien hvis innholdet mangler?

Overbibliotekar Jan Erik Røed


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96
Publisert 10. feb. 1996 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere