WEB INTERNETT

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
NY SPALTE OM INTERNETT

World Wide Web (eller bare «Web») er informasjonssystemet som de siste par årene har gitt begrepet «Internett» mening også utenfor de data-frelstes verden.

I denne spalten vil du finne stoff om elektronisk informasjon generelt og om Web spesielt. Spalten vil være et fast innslag i Uniforum under vignetten «Web - Internett». Primært vil du finne stoff om og fra Universitetet i Oslo (UiO). Men også hendelser av interesse utenfor UiO vil bli dekket.

Et fast innslag i spalten er «Web-Tipset». Her vil du finne tips om nyheter innenfor UiOs elektroniske informasjonssystem - en kort beskrivelse av hva det er og hvor du finner det. Tips om slike Web-adresser (URL) mottas med takk (ta gjerne med en beskrivelse av hva adressen peker til).

Tips sendes til:
uniforum@admin.uio.no

UIO-UTREDNING OM WEB

Tips om hvordan du kan legge til rette informasjon i Web, finnes nå i utredningen «Struktur og kriterier for elektronisk informasjon». Utredningen inneholder også forslag til retningslinjer for elektronisk informasjon ved UiO.

Bak utredningen står prosjektet «NYST Informasjonsformidling» (Nye studenttjenester) og dens arbeidsgruppe. NYST-prosjektet har som mål å etablere et elektronisk informasjonssystem ved UiO for studenter, ansatte og allmennhet.

Utredningen kan fås ved å sende en e-post-forespørsel til:
nyst-info@usit.uio.no

REDAKTøRANSVAR VED UIB

Universitetet i Bergen (UiB) har innført et overordnet redaktøransvar for sitt elektroniske informasjonssystem. Dette ble vedtatt av Kollegiet 2. november i fjor.

Informasjonsdirektøren ved UiB er utpekt som ansvarlig redaktør. Redaktøransvaret innebærer rett til å gripe inn overfor informasjon som er i strid med UiBs reglement og/eller norsk lov.

Prosjektet ELIN (Elektronisk Informasjon) ved UiB har stått for utredningsarbeidet som har ført frem til kollegievedtaket. Mer om ELIN-prosjektet kan du lese på :
http://www.uib.no/elin/

WEB-TIPSET!

Studietilbud 1996 - en elektronisk versjon av studietilbudsbrosjyren for UiO. Her finner du en kort presentasjon av alle studietilbudene. Rask tilgjengelig informasjon både for studenter og for ansatte som må svare på spørsmål fra studenter.

Adresse (URL):
Studietilbud '96


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere