Vil støtte demokratioppbyggingen

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

Med ferske inntrykk fra Bosnia:

Med spørsmål om hva Norge bør støtte for å bidra til demokrati og menneskerettigheter i Bosnia skuer professor Bernt Hagtvet ved Institutt for statsvitenskap utover de provisoriske kirkegårdene i Sarajevo. (Foto: Bjørn Engelstad)

Professor Bernt Hagtvet ved Institutt for statsvitenskap har vært i det tidligere Jugoslavia for å se på hvordan Norge kan støtte oppbyggingen av demokrati i Bosnia.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Utbombede bygninger, advarsler om skarpskyttere og en blanding av regn og snø møtte Bernt Hagtvet en sen vinternatt utenfor flyplassen i Sarajevo. Hagtvet forteller at den ødelagte byen var i ferd med å drukne i søle. Han sammenlikner de første inntrykkene med scener fra Francis Ford Coppolas vietnamfilm Apokalypse nå.

Det norske utenriksdepartementet ønsker å få utredet hvilke prosjekter, organisasjoner og mennesker som Norge bør støtte for å bidra til demokrati og menneskerettigheter i det tidligere Jugoslavia. I tillegg til Hagtvet besto den utsendte delegasjonen av Bjørn Engelstad, generalsekretær i Den norske Helsingforskomiteen og Alfredo Zamudio, daglig leder ved Menneskerettighetshuset i Oslo. Før jul var de i Sarajevo, og de har nå kommet hjem fra Zagreb.

­ Norge er sterkt involvert i humanitære prosjekter, men vi må også bidra med bistand til demokrati og menneskerettigheter i det tidligere Jugoslavia, sier Hagtvet. Han er ikke optimistisk med hensyn til framtida for Bosnia.

HEVNLYSTNE SOLDATER

­ Frustrerte og hevnlystne bosniske soldater kommer nå tilbake til sine hjem som i dag ligger i ruiner. Det er mye våpen i omløp og det kan ende med nye voldshandlinger. En rekke mennesker vi traff var redde for at folk ville kaste seg i strupene på hverandre straks NATO trekker seg ut av landet, sier han.

Hagtvet vil prøve å formidle noen av inntrykkene fra det tidligere Jugoslavia på kurset i menneskerettigheter, som han holder på Institutt for statsvitenskap. Han framhever at økonomisk vekst og et oppgjør med krigsforbryterne er en forutsetning for en fredelig utvikling i landet.

PLANLAGT AGGRESJON

­ Prorektor ved Universitetet i Sarajevo sa til meg at omverdnen ikke må tro at dette er en borgerkrig, men en langsiktig planlagt aggresjon fra Serbias side. Serbia ønsker å tilintetgjøre Bosnia­Hercegovinas kultur og status som nasjon, ved at de systematisk ødelegger moskeer og Nasjonalbiblioteket. Serberne startet krigen og ønsket den, slår Hagtvet fast.

­ Du er ikke redd for å stille deg på den ene siden i konflikten?

­ Mange statsvitere har en yrkesskade som gjør at de ser så mange sider av en konflikt at de blir moralsk kastrerte, svarer professoren raskt og tilføyer:

­ Men når den ene siden har hovedskylden i konflikten, betyr ikke det at den andre parten er uten skyld. Den lokale Helsingforskomiteen kan melde om overgrep utført av muslimer. Menneskene i denne komiteen gjør en beundringsverdig innsats, som også norske organisasjoner burde støtte opp om.

Hagtvet mener at mangelen på frie medier har vært utslagsgivende for utviklingen i det som vi for fem år siden kalte Jugoslavia.

­ Norge bør derfor bistå med hjelp til oppbyggingen av uavhengige medieinstitusjoner, sier Hagtvet. Han nevner også den nøytrale ombudsmannsordningen og oversettelse av litteratur om demokrati og menneskerettigheter som tiltak norske institusjoner bør bruke ressurser på å støtte.

BREV TIL LUCY SMITH

Hagtvet har sendt et brev til rektor Lucy Smith der han overbrakte ønskene fra rektor Nedzad Mulabegovic ved Universitetet i Sarajevo til Universitetet i Oslo. Ønskelisten inneholder utveksling av professorer, gjenoppbygging av biblioteker og utveksling av studenter.

Smith sier til Uniforum at Universitetet i Oslo kan tenke seg et samarbeid, men at dette må vurderes opp mot andre hjelpetiltak som universitetet er involvert i. Hun stiller seg positiv til utveksling av professorer og studenter.

Norsk Studentunion har tatt initiativ til aksjonen Studenter for Bosnia. Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet, Ove Klykken, forteller at det er sendt brev til universitetets student- og fagutvalg for å lodde stemningen blant studentene ved Universitetet i Oslo. Denne aksjonen er også materiell støtte til Universitetet i Sarajevo aktuelt.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere