SMÅSTOFF

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

SMÅSTOFF


Dyr smugrøyking tømte Administrasjonsbygningen

Foto: Håkon Fenstad

Brannalarmen i Administrasjonsbygningen ble utløst ved 13-tiden tirsdag. Årsaken var sannsynligvis smugrøyking i et ventilasjonsrom i 11. etasje. ­ Det luktet sigarettrøyk da jeg kom opp, sier driftsjef Knut Erik Olsen i Teknisk avdeling.

Brannvesenet sender vanligvis en regning på 3500 kroner for falske utrykninger. I tillegg kommer lønnsutgifter i en halvtime for 300 personer i bygningen på ca. 15 000 kroner. Altså en dyr smugrøyking.

Menneskerettighetsforkjemper hedret

Adem Demacis fredelige kamp for rettferdighet og menneskerettigheter kostet ham 28 år i fengsel. Den 13. desember ble den kosovoalbanske forfatteren og journalisten hedret med Lisl og Leo Eitingers pris for 1995, overrakt av rektor Lucy Smith.

Den eneste forbrytelsen Demaci hadde gjort, var å kjempe for sitt eget folks rett til eget språk og egen kultur. For mange er Demaci blitt en modell - en forkjemper for ikke-vold. I sitt prisforedrag i Universitetets gamle festsal, «Ved å hjelpe ofrene støtter vi fredsprosessen på Balkan», fortalte han om dagens situasjon og serbernes undertrykking av albanerne i Kosovo-regionen.

Avhending av gammelt utstyr

Institutt for informatikk har skiftet ut noe gammelt utstyr og ønsker å tilby andre enheter ved universitetet å overta dette. Det dreier seg om et antall Sun 3/50 arbeidsstasjoner og DECstation 3100 som gis bort, samt et antall Tandberg TDX 6230 X-terminaler som selges for kr. 1000,- pr. stk. Utstyret gis bort/selges som det er uten garanti og serviceavtale. Interesserte kan henvende seg til Institutt for informatikk v/Henning Maagerud, tlf. 52711, eller e-post: henning@ifi.uio.no snarest og innen 1. februar 1996.

Friidrett og Holmenkollstafetten

Universitetets bedriftsidrettslag trenger flere kvinner til stafetter, baneløp, lengde, høyde, kule og spyd. Ansatte og hovedfagsstudenter er velkomne. Medlemskontingenten er kr. 100,- pr. år.

Felles jogging i forskjellige tempoer tirsdager og fredager kl. 16 fra Idrettsbygningen på Blindern.

«Vårens vakreste eventyr» med 15 etapper går av stabelen søndag 12. mai. Det blir sosialt samvær på en av byens restauranter etter løpet. Medaljeutdeling.

Kontakt undertegnede i god tid før vi starter med diverse stafetter.

Felles trening er både sosialt og nyttig.

Mailadr: sofie.jakobsen@admin.uio.no
Postboks: 1087 Blindern
Telefon: 22856350

Kan krigen være skjønn og volden vakker?

Om voldsestetikk og voldsfascinasjon

Institutt og museum for antropologi inviterer til debatt om dette temaet torsdag 1. februar kl. 18.00 i Foredragssalen i Universitetets etnografiske museum (Historisk museum, Frederiksgt. 2)

Utstillingen «Om Krigens Skjønnhet eller Den Vakre Volden» vil være åpen torsdag 1.2 fra kl. 12-15 og fra kl. 17 til debatten er over.

Normal åpningstid: tirsdag - søndag 12 -15. Siste visningsdag søndag 11. februar.
Gratis adgang.

Uniforum våren 1996

Frem til sommerferien kommer det ti utgaver av avisen Uniforum. Ønsker du å få med ditt bidrag, må det leveres innen disse fristene: nr. 2 (2. februar), nr. 3 (16. februar), nr. 4 (1. mars), nr. 5 (15. mars), nr. 6 (12. april), nr. 7 (26. april), nr. 8 (15. mai), nr. 9 (31. mai) og nr. 10 (14. juni).

Du kan også sende ditt bidrag som vedlegg til e-mail. Adressen er: uniforum@admin.uio.no

Slik organiseres NTNU

St.meld. nr. 24 (1995-96)gir følgende organisering av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):
- styret skal ha 13 medlemmer, derav to eksterne.
- universitetet får 11 fakulteter.
- Vitenskapsmuseet organiseres som enhet med eget styre direkte under institusjonsstyret.
- Norsk voksenpedagogisk institutts fremtidige tilknytningsform vil bli behandlet i egen proposisjon.

Salg av laboratorieutstyr

Ullevål sykehus, mikrobiologisk avdeling, laboratoriemedisinsk klinikk, har et større utvalg laboratorieutstyr til salgs. Interesserte kan kontakte professor Stig Jeansson på e-mail: stig.jeansson@ioks.uio.no eller på telefon 22118850.

Pris for godt læringsmiljø 1996

Prisen for godt læringsmiljø, som skal deles ut for åttende gang på universitetets årsfest mandag 2. september, er på kr. 50 000, og en plakett.

Prisen er opprettet for å gi anerkjennelse til miljøer som lykkes i å legge forholdene til rette for studenters læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats. Forslag til kandidater kan fremmes av ansatte ved UiO, av fag- og studentutvalg, av Studentrådet og av fakulteter og grunnenheter. Formelle organer oppfordres spesielt til å fremme forslag. Så vel enkeltpersoner som formelle organer kan fremme forslag om miljøer ved egen enhet. Forslag sendes Universitetsdirektøren innen 1. mai 1996.

Prisbeløpet kan brukes til tiltak av faglig-pedagogisk eller trivselsfremmende art, som kan bidra til å styrke selve læringsmiljøet.

Rekordstort besøk av skoleelever på Tøyen

Skoletjenesten ved leder, førsteamanuensis Eva Mæhre Lauritsen og de ansatte på Skoletjenestens kontor, melder om rekordoppslutning på aktiviteter i De naturhistoriske museer og Botanisk hage på Tøyen.

Skoletjenesten har en rekke arrangementer i Botanisk hage og museene, tilrettelagt for alle klassetrinn i skolen. De har også planleggingsdager og etterutdanningskurs for lærere.

Gjennom hele året. særlig i forbindelse med sommer-, jule- og vinterferie, har spyfluer, kjøttetende planter, fisk, dinosaurer og vulkaner fått besøk av ivrige og engasjerte skoleelever. Resultatet er at i løpet av året har 41 627 elever, fordelt på 2329 klasser eller grupper, lært mer om naturen som omgir oss.

Verdenskongress for historikere

Det er nå etablert en hovedkomité som skal planlegge arrangementet av den 19. verdenskongressen for historikere. Kongressen skal foregå i Oslo den 6.-13. august i år 2000. Leder for komiteen er professor Even Lange som både er tilknyttet Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo. Verdenskongressen ventes å samle 3000 ­ 5000 deltakere fra hele verden.

Nye bøker

De to bøkene Utdanning i utlandet 96 og Legathåndboken 96 foreligger nå i revidert og oppdatert form med aktuell informasjon om inneværende år.

Kreativitet og sysselsetting

Sysselsetting sto i fokus for en internasjonal konferanse i Oslo tidligere i januar. Det var Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) som i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet inviterte forskere, politikere, næringslivsfolk og statstjenestemenn til en drøfting av teknologi- og innovasjonspolitikkens betydning for vekst og sysselsetting. Betydningen av utdanning og livslang læring var sentrale temaer på konferansen.

Norden og Europa

Nordisk ministerråds (undervisnings- og forskningsministrenes) forskningsprogram Norden og Europa er nå satt i gang. Programmet signaliserer til EU at humaniora og samfunnsvitenskap prioriteres i Norden. Begge forskningsområdene har vanskelig for å få penger fra EUs rammeprogrammer. At Sverige, Finland og Danmark er medlemmer av EU innebærer, ifølge en pressemelding fra Nordisk ministerråd, at nordisk samarbeid nå også betyr europeisk samarbeid.

Storsatsing på lærlinger

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) gjennomfører for tiden en større informasjonskampanje for å skaffe flere lærlingeplasser. I den forbindelse samarbeider departementet med NHO, KS, LO og YS.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere