Mens vi venter på Oslo kommune

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

Nye UB forsinkes av reguleringsplan:

Universitetet ønsker seg en lang tunnel med østre inngang fra Sognsveien ved Vestre Aker Kirke. (Foto: Ståle Skogstad)

Dramaet omkring reguleringsplan for Blindern tar kvelertak på tidsplanen for byggingen av nytt universitetsbibliotek. Universitetsdirektøren frykter at byggestarten må utsettes med minst et halvt år, dersom ikke Oslo kommune gir dispensasjon.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Det hele handler om en reguleringsplan som ikke er vedtatt, et universitetsbibliotek som ikke er påbegynt og en ny tunnel, hvis lengde og finansiering ikke er bestemt. I hovedrollene finner man Universitetet i Oslo (UiO), Statsbygg, Staten og Oslo kommune.

Reguleringsplanen for Blindern-området er den største i sitt slag i Oslo. Reguleringen av tomt for nytt universitetsbibliotek er et av momentene i planen. Dette er det heller ingen strid om. Det er det derimot om valg av veitrasé mellom Kirkeveien og Ringveien - og om lengde og finansiering av en eventuell tunnel under Blindern. Derfor har UiO lenge forsøkt å få skilt ut reguleringen av det nye Universitetsbiblioteket, slik at byggingen som planlagt kan starte til høsten. Nye UB skal ligge nedenfor Sophus Lies auditorium. Her ligger det nå barnehager som må flyttes før første spadestikk kan tas.

­ Vi trenger en dispensasjon fra Oslo kommune i løpet av de nærmeste ukene slik at vi kan komme i gang med ombyggingen av boligene i Moltke Moes vei til barnehager, sier universitetsdirektør Tor Saglie.

BARNEHAGENE Må FLYTTES

Barnehagen på UB-tomten skal flyttes til fire hus i Moltke Moes vei, men disse må bygges om først.

­ Flyttingen av barnehagen bør skje om sommeren, slik at barna slipper å bryte opp midt i et semester. Får vi ikke dispensasjon til å bygge snart, kan vi først flytte i juleferien. Men også dette kan by på problemer, slik at forsinkelsen kan bli enda lengre, sier Saglie.

Motstanden mot å delbehandle reguleringen av Blindern-området har vært stor i Plan- og bygningsetaten. Saken har endt hos byråd for kultur og byutvikling, Harald Bekken. Administrasjonsdepartementet har lagt press på kommunen for å få fortgang i saken, og Saglie er svært fornøyd med statsråd Nils Totlands engasjement. Men det er han ikke med kommunens rolle.

­ Jeg er irritert over tidsbruken. Saken ble sendt fra Plan- og bygningsetaten til byrådet 15. september i fjor, men ennå har de ikke bestemt seg. Forsinkelsen går også utover etableringen av Nasjonalbiblioteket og studentene som får 600 lesesalsplasser, to store auditorier og 14 undervisningsrom i det nye Universitetsbiblioteket, sier Saglie.

TUNNEL TIL BESVæR

Avgjørelsen om tunnelens lengde og finansiering er det som virkelig skaper hodebry. Universitetet har lenge primært ønsket en lang tunnel med østre åpning i Sognsveien ved Vestre Aker kirke og vestre utløp ved den nye idrettsbygningen i Gaustadbekkdalen. Statsbygg og Riksantikvaren ønsket en mellomlang tunnel som begynner ved den gamle jernbaneskolen i Blindernveien og ender ved Informatikkbygningen i Gaustadbekkdalen. Mens kommunen vil ha en kort tunnel fra samme sted, men som ender ved Blindern stasjon. Foreløpige prisanslag lyder på henholdsvis 200 millioner kroner, 92 millioner kroner og 85 millioner.

­ Plan- og bygningsetaten skal likevel utrede tekniske, økonomiske og samferdselsmessige konsekvenser ved det lange alternativet, og vil være ferdig med dette rundt påsketider. Uansett hvilket alternativ som velges, vil jeg neppe kunne kjøre gjennom den før etter år 2000, sier Saglie, men legger til at tiden bør være ute for det korte tunnelalternativet. Det skyldes blant annet at området rundt Blindern Studenterhjem, som ville bli berørt av traseen til en kort tunnel, er foreslått fredet.

Finansieringen av tunnelen har vært behandlet på svært høyt politisk nivå, og er avklart mellom departementene. Nå gjenstår det for Oslo kommune og Staten å fordele regningen, noe som ikke ser ut til å bli en enkel oppgave.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere