­ NTNU er ingen trussel

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

­ Vi mener at den faglige kvaliteten ved fakultetet er så god at vi i fremtiden også vil kunne konkurrere med NTNU, sier dekan Ingolf Kanestrøm. Han ser derfor ikke på det nye universitetet i Trondheim som noen trussel. (Foto: Håkon Fenstad)

­ Opprettelsen av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er ingen trussel mot Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), sier dekan Ingolf Kanestrøm. ­ Det er bare en organisatorisk endring av NTH og AVH, som vi både samarbeidet og konkurrerte med.

AV HåKON FENSTAD

Fra nyttår er Norges tekniske høgskole (NTH) og Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) slått sammen til NTNU. Det nye universitetet i Trondheim får to fakulteter for realfag: Fakultet for matematikk, fysikk og informatikk og Fakultet for biologi, kjemi og teknisk teknologi.

Etter det Uniforum erfarer, frykter flere forskere på MN i Oslo at NTNU skal ta over mye av oppmerksomheten og deler av de økonomiske bevilgningene som til nå har vært tildelt MN. Dette gjelder spesielt når hele universitets-Norge er blitt koplet sammen i Norgesnettet. I dette nettet skal høyere utdanning harmoniseres og bindes sammen, og kostbar spisskompetanse innen et fagområde legges til ett universitet.

­ VI UTFYLLER HVERANDRE

Det er ennå for tidlig å si noe om hvordan NTNU i Trondheim vil innvirke på MN, men Kanestrøm ser på NTNU som både en samarbeidspartner og konkurrent:

­ Mange av de gamle NTH-fakultetene vil bestå, og med dem har vi en rimelig arbeidsfordeling. Vi har forskjellig tyngdepunkt og profil innen fagene, dermed utfyller vi hverandre.

­ Vi har for eksempel ikke tenkt å utfordre NTNU på de tunge ingeniørfagene. Tilsvarende har Oslo for eksempel «enerett» på teoretisk astrofysikk og eksperimentell lavenergi kjernefysikk. Dette krever såpass mye utstyr at det er naturlig at det bare drives ved ett universitet.

Ifølge Kanestrøm er man enig i at alle universitetene skal ha basisfagene fysikk, kjemi, matematikk/statistikk, biologi og informatikk opp til doktorgradsnivå. En spesialisering vil først være aktuelt innen spesielle områder på høyere nivå.

FAGRåDENE

Kanestrøm viser til det siste møte i arbeidsutvalget i Det nasjonale fakultetsmøtet i realfag. Her diskuterte de fagfordelingen mellom universitetene. Det oppsto ingen konflikter av den grunn, sier Kanestrøm.

­ Det er naturlig at Det nasjonale fakultetsmøtet i realfag anviser den videre gangen i fordelingen mellom universitetene. Tilsvarende er for eksempel Fagrådet i fysikk best egnet til å gå mer i detaljer innen fagområdet fysikk. Derfor bør instituttene bruke disse fagrådene mer aktivt, sier han.

Kanestrøm sier at bortsett fra akvakultur er ingen av fagmiljøene på MN så svake at de bør legges ned. Opprettelsen av NTNU og innføringen av Norgesnettet medfører heller ingen nedleggelse.

­ Norgesnettet må ikke være så stivt at det hindrer en naturlig utvikling innen et fag, sier han.

­ Det vi ikke vet, er hvordan Stortinget vil styre pengestrømmen. Derfor er det viktig med profilering. Vi har prøvd å få frem de områdene hvor vi er gode ved hjelp av markedsføring.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere