Nord-Sør mot år 2000

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

Herbert Chimhundu fra Universitetet i Zimbabwe er leder for prosjektet som har utviklet manuskriptet til den første ettspråklige shona-ordboka; et samarbeidsprosjekt med Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Både han og seksjonsleder for Nord-Sør universitetssamarbeid Inger Johanne Røste uttrykker stor tilfredshet med det gjensidige samarbeidet. (Foto: Xenia Isaksen)

Det internasjonale universitetssamarbeidet er på vei inn i en ny femårsperiode, mot år 2000. Universitetet i Oslo søker for denne perioden støtte til nye prosjekter i Etiopia og Mellom-Amerika.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Universitetsrådet har inngått en ny avtale med Utenriksdepartementet om kompetanseoppbygging ved universiteter og forskningsinstitusjoner i utviklingsland. Avtalen gjelder for femårsperioden fram til og med år 2000.

I tillegg til å inngå avtaler med Etiopia og Mellom-Amerika ønsker Universitetet i Oslo å videreføre de brede samarbeidsprogrammene med Botswana, Mali, Namibia og Zimbabwe.

I Mellom-Amerika er det først og fremst institusjoner i Costa Rica og Nicaragua som er aktuelle samarbeidspartnere. Institutt for statsvitenskap, marin zoologi og Psykososialt senter for flyktninger vil benytte seg av disse avtalene. I forhold til Etiopia er fagene spesialpedagogikk, botanikk og medisin aktuelle for samarbeid.

I løpet av forrige periode ble det også innledet et formelt samarbeid med to universiteter i Sør-Afrika. I tillegg til de brede samarbeidsavtalene har enkelte institutter ved Universitetet i Oslo samarbeid med institusjoner i India, Sri Lanka og Mosambik.

LIKEVERDIG SAMARBEID

Søknader om støtte til prosjekter går til Nasjonalt utvalg for utviklingsrettet forskning og utvikling (NUFU), som på vegne av Universitetsrådet fungerer som programstyre for Nord-Sør-avtaler. I deres rammebetingelser kreves det at prosjektene bygger på et likeverdig samarbeid med hensyn til kompetanseoppbygging mellom nord og sør. Universitetet i Oslo har hittil søkt om 60 millioner kroner for den neste perioden, og svar fra NUFU vil bli utredet den 20. februar.

Seksjonsleder for Nord-Sør universitetssamarbeid ved Universitetet i Oslo, Inger Johanne Røste, forteller at det fortsatt vil bli satset på brede, langsiktige og flerfaglige programmer på få utvalgte universiteter.

­ Det er viktig å bygge opp et tillitsforhold til samarbeidspartnere og å få kjennskap til deres administrasjon og økonomi. Vi ønsker derfor å videreføre de programmene vi har hatt i Botswana, Mali, Namibia og Zimbabwe, forteller Røste. Nord-Sør universitetssamarbeid fungerer som NUFUs sekretariat ved Universitetet i Oslo. De bistår med råd og veiledning til fagmiljøer som ønsker å inngå internasjonalt Nord-Sør-samarbeid. Røstes avdeling setter opp en prioritert liste over alle søknader før de blir sendt videre til NUFU. 2. januar i år ble avdelingen flyttet fra Senter for miljø og utvikling (SUM) til Internasjonal avdeling.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere