Nasjonalt register for doktorkandidater

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Et nytt felles nasjonalt datasystem for registrering av doktorgradskandidater er innført.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

­ Dette er en milepæl i utnyttelsen av vårt teknologiske verktøy, sa universitetsdirektør Tor Saglie på et nasjonalt orienteringsmøte om systemet i Informatikkbygningen den 15. januar. Universitetsdirektøren, som er leder for det nasjonale koordineringsutvalget, framhevet at institusjonene må bli flinkere til å utnytte de teknologiske tjenestene for å legitimere de ressursene som blir brukt.

­ Det nye systemet medfører en kostnadsbesparelse. Felles definisjoner og rutiner sikrer kvalitet på opplysningene og gir et bedre sammenlikningsgrunnlag mellom de forskjellige institusjonene, sa Saglie.

Dette felles doktorgradsregisteret vil bli fulgt opp av et forskningsinformasjonssystem, et felles studentregister og et personal-, lønns- og økonomisystem. Det sistnevnte systemet vil bli kjøpt inn, mens de to andre utvikles av USIT. Ved Universitetet i Oslo er Forskningsadministrativ avdeling ansvarlig for det nye doktorgradssystemet og vil stå for opplæring og brukerveiledning.

I tillegg til de fire universitetene i Norge er følgende forsknings- og utdanningsinstitusjoner involvert i samkjøringen av informasjon: Norges Handelshøyskole, Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskolen, Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskolen.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere