Lærernes dag

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
I år igjen strømmet lærerne sin vante tro til universitetet og til Faglig-pedagogisk dag.

­  Det er en opplevelse å se campus fylt med så mange venner av universitetet, sa rektor Lucy Smith i sin åpningstale 3. januar.

AV GRO LIEN GARBO

Rektor gjorde et poeng av at universitetet i år har fått et nytt fakultet ­ Det utdanningsvitenskapelige ­  og at det er 30 år siden sist gang man fikk et nytt fakultet.

­ Vi forventer synergieffekter av sammenslåingen av de pedagogiske miljøene, sa rektor, som sterkt understreket betydningen av å investere i utdanning i dagens Norge. Hun mente at dette også er holdninger i tiden og viste til både statsministerens og Kongens taler i år.

­ Vi har mistet vår statsråd. Han var universitetets venn, men kanskje ikke så mye skolens, sa Smith og vakte stor munterhet i salen. ­ Den nye kan jo være bra, han også. Han er jo lektor, tilføyde hun.

Finansminister Sigbjørn Johnsen, som innledet over temaet «Åssen investere` vi økonomisk i framti'a'», gikk god for Reidar Sandal og fortalte at han var «en bra kar». Johnsen mente at det vil bli stadig viktigere å investere i utdanning.

­ Dere som er lærere, forvalter jo størstedelen av nasjonalformuen ­ nemlig mennesket, sa han. Finansministeren understreket at Norge kommer godt ut internasjonalt når det gjelder utdanning. ­ Vi har en godt utdannet arbeidskraft og bruker mer av bruttonasjonalproduktet vårt på utdanning enn andre OECD-land.

LIVSLANG LæRING

Johnsen mente at livslang læring vil bli viktig i framtiden.

­ Den neste utdanningspolitiske reformen vil knyttes opp mot livslang læring, sa Johnsen, som understreket at utdanning var høyt oppe på regjeringens prioriteringsliste.

Professor Otto Krogseth tok i sitt foredrag for seg årsakene til den økede framtidsfrykten i vår del av verden. En impulsstyrt personlighetstype uten framtidsvisjoner har, ifølge ham, i stadig sterkere grad vokst fram. ­ Vi skifter personlighet like ofte som vi skifter klær, sa Krogseth blant annet. Han øynet imidlertid håp.: 1. Fordi desillusjoneringen vil ta fra oss alle substituttene. 2. Fordi blant annet Kong Harald har pusset støv av de gamle verdier og idealer.

Førsteamanuensis Anders Isnes understreket i sin tale at det er viktig at lærere tenker over hvordan de formidler kunnskap ­ slik at de ikke skaper frykt ­ når de underviser om for eksempel miljø og jordas framtid.

Også han ønsket å slå et slag for ajourføring og videreutvikling for lærerne.

­ Ellers vil alle reformer bli liggende som papir i skuffene, sa han.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere