KORT MØTE

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

Navn: Frøydis Hertzberg
Utdanning: Dr.grad i norsk språkvitenskap
Tittel: Professor
Ansatt ved: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Vi har et meget godt miljø, som jobber utadrettet mot skolen. Med folk fra alle universitetsfag blir miljøet sterkt preget av tverrfaglighet.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Vi må jobbe for at avstanden mellom universitetet og omverdenen blir mindre. Det kan gjøres ved å styrke både studentenes og de ansattes evner til å formidle det de holder på med. Vi må legge større vekt på muntlige ferdigheter og trening i undervisningen for å skape større åpenhet. Ellers er det viktig å få Det utdanningsvitenskapelige fakultet til å fungere bra. Det er satt sammen av tre enheter som tidligere ikke har samarbeidet i større grad. Vi må derfor prøve å skape grobunn for faglig utveksling og samarbeid.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Jeg holder på med veiledning og undervisning i norsk-didaktikk, som er et nytt hovedfag og samtidig det første fagdidaktiske hovedfaget ved Universitetet i Oslo. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling og Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Vi har hatt undervisning og veiledning i tre semestre, og de første kandidatene skal forhåpentligvis uteksamineres denne våren. Studentene er stort sett erfarne lærere.

­ Jeg prøver også å få kjøtt og blod på et skrivepedagogisk senter, hvor jeg vil arbeide sammen med en nyansatt universitetslektor. Hensikten er å styrke skriveundervisningen og skriveveiledningen på universitetet. Jeg begynte å arbeide med skrivekurs i 1986 og har merket en enorm økning i etterspørselen fra ansatte og studenter. Det dreier seg om å få tydeliggjort hvordan man kan skrive ned og formidle vitenskapelige arbeider. Det er ingen tvil om at både studenter og forskere kan bli flinkere til dette.

­ Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

­ Professor Kjell Ivar Vannebo ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap har nettopp vært med på å avslutte arbeidet med den største norske grammatikken som noen gang er blitt skrevet. Den vil bli utgitt til høsten. Vannebo har dessuten alltid vært interessert i å samarbeide med personer utenfor sitt eget institutt.

Øystein L. Pedersen


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere