­ Vil se på universitetet med «andre briller»

InnholdNeste Uniforum 01/96

De eksternes første dag i Kollegiet:

Store mengder sakspapirer møtte det nye kollegiet på den første arbeidsdagen på nyåret. ­ Når det gjelder styrets oppgaver blir det viktig å finne balansegangen mellom enkeltsaker og de store overordnede strategiske sakene, sier Tove Veierød. Hun og Borger A. Lenth er eksterne representanter til Kollegiet. (Foto: Ståle Skogstad)

­ Som eksterne representanter til Kollegiet har vi andre innfallsvinkler og kan forhåpentligvis stille enkelte spørsmål ved noe av det universitetet ser på som helt selvsagt. Vi vil komme utenfra med «andre briller».

AV GRO LIEN GARBO

Det sier informasjonssjef i Norsk Hydro, Tove Veierød.

23. januar møtte hun og administrerende direktør i Christiania Bank og Kreditkasse, Borger A. Lenth som eksterne representanter til årets første kollegiemøte. Det var et historisk øyeblikk ­ i og med at det er første gang universitetets øverste organ får eksterne medlemmer.

Veierød tror at det er fordelaktig at både hun og Lenth kommer fra store, tunge organisasjoner

­ Jeg håper at det kan gjøre oss til konstruktive bidragsytere. Når det gjelder styrets oppgaver, blir det en utfordring å finne en balansegang mellom enkeltsaker og de store overordnede strategiske sakene, sier hun.

VIKTIG SAMFUNNSFUNKSJON

­ Jeg ser på det å delta i universitetets styre som meget viktig samfunnsfunksjon , sier Lenth.

­ Ved siden av alt annet er universitetet også en bedrift, påpeker han.

­ Jeg ser det som en utfordring å bidra til en god og forsvarlig forvaltning av universitetets ressurser. Ressursforvaltning er jo noe jeg har arbeidet en del med og også oppnådd en del mål med, forteller han.

Lenth sier at han ennå ikke vet nok om universitetspolitiske saker til å uttale seg om hvilke han ser som mest sentrale. Han er imidlertid opptatt av at Norge tar internasjonaliseringen på alvor ­ også når det gjelder forskning og utdanning.

GODE STUDIEFORHOLD

Tove Veierød vil gå inn for at det tas et krafttak slik at flest mulig studenter kan tilbys god undervisning og gode studieforhold.

­ Jeg ser det også som veldig viktig å arbeide aktivt for å sikre universitetet gode rammebetingelser. Dessuten er jeg opptatt av å synliggjøre hva universitetet gjør for samfunnet forøvrig.

Veierød trekker fram Åpne dager og Humaniora-dagene som gode eksempler på synliggjøringstiltak fra universitetets side. Hun har selv fra før av en viss kontakt med universitetet fordi hun sitter i styret for Kontaktforum, som er et tiltak fra Det historisk-filosofiske fakultets formidlingsutvalgs side for å fremme dialog og diskusjon med næringslivet.

VARAREPRESENTANTER

Vararepresentanter for de eksterne representantene er museumsdirektør ved Norsk Folkemuseum, Erik Rudeng og administrerende direktør ved Teknologisk institutt, Eva R. Karal.


InnholdNeste Uniforum 01/96

Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere