HVA SKJER

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Geologisk museum, 1. etasje
28. januar: «Hvordan vokser krystaller og hva forteller de om geologiske prosesser?» v/professor Bjørn Jamtveit.

Paleontologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Geologisk museum, Paleontologisk sal, 2. etasje
4. februar: «Fortidens øyne» v/professor David L. Bruton.

Zoologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Zoologisk museum, 1. etasje
4. februar: «Blant isbjørn og hvalross på Svalbard» v/professor Øystein Wiig.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
1. gang 13. februar: «Striden om ex.phil. i Trondheim 1981­1996» v/førsteamanuensis i filosofi Helge Høibraaten, NTNU.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
8. februar: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «Infeksjonsforsvar, brysternæring og Pavens engasjement» v/professor Per Brandtzæg.
Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Scepticism about morality» v/professor Judith Jarvis Thomson.

Senter for kvinneforskning

Kjønn, generasjon og identitet

Forskerseminar torsdag 1. og fredag 2. februar kl. 9­16 i Seminarrommet, 5. etasje, Senter for kvinneforskning, Sognsvn. 70 sikter mot å samle forskere og studenter som holder på med empiriske undersøkelser av endringer i kjønnsidentitet og unge kvinners liv i etterkrigstiden. Blant mange forelesere nevnes den svenske sosialpsykologen Margot Bengtsson fra Lunds universitet, som er gjesteforsker ved Senteret i seks uker i januar/februar.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45
Sted: Biologibygningen (Kristine Bonnevies hus), Blindern
Entré: kr. 30
6. februar: «Den sakrale vold - et kultursyn» v/psykiater Vibeke Engelstad.

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tid: mandag kl. 12.15­14
Sted: C 105, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern
5. februar: «Liturgisk musikk i Nidaros erkebispedømme» v/stipendiat Gisela Attinger.

Forskerseminaret v/Historisk institutt

Tid: onsdager kl. 18.15­20
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
30. januar: «Foreløpige konklusjoner om det dansk-norske regime 1536­1648» v/professor Øystein Rian.
7. februar: «The Foundation and Development of the Medieval Bulgarian State (681­1396)» v/gjesteforsker Nadejda Naidenova Hristova.

Senter for høyere studier

Tid: tirsdager kl. 19
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78
Arr.: Senter for høyere studier
30. januar: «Hvordan kan man begrunne etiske standpunkter?» v/Dagfinn Føllesdal.
6. februar: «The Physics of Space and Time» v/Jon Magne Leinaas.

Retorikk og scenografi i Ibsens samtidsdramaer

Tid: onsdager kl. 10­12
Sted: Sem.rom 32, Henrik Wergelands hus, Blindern
Foreleser: professor Asbjørn Aarseth, Universitetet i Bergen (fra 1. februar professor II v/Senter for Ibsenstudier)
7. februar: «Glasskapets dramaturgi. Et perspektiv på Ibsen-dramaets form.»

Urbanisering, fattigdom og miljøproblemer i u-land

Tid: torsdager kl. 17.15­19
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
Arr.: Senter for utvikling og miljø (SUM) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
8. februar: «Urbanisering: holdninger og politikk i utviklingsland og i Norge» v/Desmond McNeill og Signe Nyhuus, SUM.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
30. januar: «Kan norske ritualer gi god utviklingshjelp?» v/Terje Tvedt, Senter for utviklingsstudier v/Universitetet i Bergen.
6. februar: «Internasjonal handel og etisk forbruk» v/Steinar Lem, Framtiden i Våre Hender.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18­20
Sted: Auditoriet, Rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
6. februar: «Bamako-initiativet: Bærekraft i u-landenes helsetjenester?» v/Pål Jareg/Ivar Evensmo, Diakonhjemmets Internasjonale Senter.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandager kl. 15­16.45
Sted: Patologibygningen
5. februar: Nytt fra kardiovaskulær forskning. Møteledere: John Kjekshus og Otto A. Smiseth.

ARENA-seminar

Tid: tirsdager kl. 12.15­14
Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, Blindern
6. februar: «Ringing the Changes in Europe: European Policy-Making and the Transformation of the Nation-State» v/Adrienne Héritier, European University Institute, Firenze.

The Kawelka

Etnografisk museum viser filmen The Kawelka søndag 28. januar kl. 13 i Foredragssalen, Historisk museum, Frederiksgt. 2. Gratis adgang.
Filmen handler om Ongka, en såkalt «Big Man» på Ny Guineas høyland. Stillingen hans innebærer et hardt og frustrerende arbeid med å akkumulere status omkring rituelt bytte av griser som gaver.
Filmen er laget av Charles Nairn i 1974. (53 min.)

International Education Seminar

An ELI Comparative Education Seminar

Tid: torsdager kl. 12.15­14
Sted: Rom 233, Helga Engs hus, Blindern
1. februar: 1. «A Comparison of Sociologists' Training at Stockholm and Oslo Universities» v/Kristine Holtet. 2. «Literature Presentation: 'Policy Arenas, Network and Higher Education Reform. The Cases of England, Sweden and Norway' by Bleiklie, Marton and Hanney» v/Arild Tjeldvoll.
8. februar: 1. «Teacher Education in Norway during the last Decade» v/Thor Nonseid. 2. «Literature Presentation: 'The Politics of Higher Education Reform' by I. Bleiklie» v/Arild Tjeldvoll.

Research, Development, Aid and International Organisations

Tid: torsdager kl. 14.15­16
Sted: Rom 234, Helga Engs hus, Blindern
1. februar: «Cultures and Organisations. Intercultural Cooperation and its Importance for Survival» v/Icara da Silva Holmesland.
8. februar: «Vocational Education Information Technology and Educational Policies in a European Context» v/Hilde Brodahl.

Var Brunhilda jotunnkvinna och liknade Sigibert Frey?

er tittelen på en gjesteforelesning som holdes torsdag 1. februar kl. 13.15 i Seminarrommet, Frederiksgate 3 ved arkeolog Frands Herschend, Uppsala universitet. Herschend har tidligere arbeidet med faghistorie, og en rekke emner innen jernalderforskning, som husrekonstruksjoner, gullskatter, runesteiner og boplasser. De siste årene har han publisert flere artikler omkring myten om det kongelige bryllup i yngre jernalder, jernalderens fyrsteideologi på bakgrunn av arkeologisk materiale og den germanske heltediktningen.
ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere