DOKTORGRADER

ForrigeInnhold Uniforum 01/96 (Siste artikkel i dette nummer!)

DOKTORGRADER
Det juridiske fakultet

Cand.jur./cand.med. Aslak Bergland Syse forsvarte 6. januar sin avhandling «Rettssikkerhet og livskvalitet for utviklingshemmede. Rettigheter, vern og kontroll som rettslige virkemidler» for den juridiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Hanne Storm forsvarte 20. januar sin avhandling «Beta-endorphin in victims of sudden infant death syndrome» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Annelill Valbø vil tirsdag 30. januar kl. 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Smoking cessation in pregnancy. Effects of different intervention strategies» for den medisinske doktorgrad

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Anne-Line Graedler forsvarte 13. januar sin avhandling «Morphological, Semantic and Functional Aspects of English Lexical Borrowings in Norwegian» for dr.art.-graden.

Cand.philol. Tone Selboe vil lørdag 27. januar kl. 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap» for dr.art.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Arvid Siqveland forsvarte 11. januar sin avhandling «Matric Massey Products and Formal Moduli Local and Global» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Trond Saue forsvarte 12. januar sin avhandling «Principles and Applications of Relativistic Molecular Calculations» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Bente Edvardsen forsvarte 19. januar sin avhandling «Toxicity, autecology and life history of Chrysochromulina polylepis (Haptophyta)» for

dr.scient.-graden.

Cand.scient. Per Terje Osmundsen forsvarte 19. januar sin avhandling «Late-orogenic structural geology and devonian basin formation in Western Norway: A study from the hanging wall of the Nordfjord - Sogn detachment in the Sunnfjord region» for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Toril Myrtveit vil torsdag 25. januar kl. 1415 i Rom 232, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «A study of PtSi-Si Schottky barrier diodes: Photodetector applications and barrier height characterization» for dr.scient.-graden.

Cand.pharm. Hege Helm vil fredag 26. januar kl. 1100 i Auditorium 1, Farmasøytisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Cyclodextrins - solubility and stability of digoxin, digitoxin and dihydroergotamine mesylate» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Jan Erik Lie forsvarte 23. januar sin avhandling «Deep seismic reflection mapping of crustal and upper mantle structures beneath the Skagerrak Sea, SW Scandinavia» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Leonila Fajardo Hermansen forsvarte 24. januar sin avhandling «Protein Sequence Analysis. Development of a Centrifuge-Blotting Procedure for Preparation of Proteins and Characterization of an Amyloid Fibril Deposit» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Rolf David Vogt vil fredag 26. januar kl. 1300 i Auditorium 3, Kjemisk institutt offentlig forsvare sin avhandling «Soil-water chemistry in acid soils under different environmental conditions» for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Camilla Bruno Dunsæd vil fredag 2. februar kl. 1315 i Biokjemisk auditorium, Rom 2203, Kristine Bonnevies hus offentlig forsvare sin avhandling «Antitumor Activity and Pharmacokinetics of a Deuterated Benzaldehyde Derivative 4,6-Benzylidene-d1-D-Glucose
(P-1013)»for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mag.art. Finn Ørstavik forsvarte 6. januar sin avhandling «The Hierarchical Systems Paradigm in Technological Innovation. A Sociological Analysis of Technology Creation and Technology Policy in the Field of Mini-Computers in Norway» for dr.philos.-graden.

Cand.oecon. Ingvild Svendsen vil fredag 26. januar kl. 1415 i Ragnar Frischs auditorium (Ullevål kino) offentlig forsvare sin avhandling «Empirical Evidence on Expectations» for dr.polit.-graden.


ForrigeInnhold Uniforum 01/96 (Siste artikkel i dette nummer!)
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere