BI og universitetet i partnerskap

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

Partnerforums koordinator ved Universitetet i Oslo, Jon Georg Lund, håper at Partnerforums stipend skal bidra til at prosjektet «Måling av praktisk lederkompetanse» kommer vel i havn. Professor Tore Helstrup ved Psykologisk institutt samarbeider med kollega fra Handelshøyskolen BI. (Foto: Ståle Skogstad)

Partnerforum ønsker å tilby statlige institusjoner kunnskap fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo. To stipend er utdelt til samarbeidsprosjekter mellom de nevnte læresteder.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Partnerforum er et samarbeidsprosjekt mellom BI, Universitetet i Oslo og en rekke statlige institusjoner. Gjennom seminarer, kurs, utredninger og annet samarbeid knyttes det kontakter mellom forskere og byråkrater. De statlige institusjonene finansierer forumets aktiviteter og vil dele ut årlige forsknings- og utdanningsstipend til samarbeidsprosjekter mellom BI og Universitetet i Oslo.

Professor Tore Helstrup ved Psykologisk institutt og professor Geir Kaufmann fra BI har fått stipend til forskningsprosjektet «Måling av praktisk lederkompetanse». Professor Jan Grund fra BI har fått støtte til studiet av «Forskjeller og likheter i ledelse og strategi mellom offentlige og private virksomheter». Han vil samarbeide med professor Ole Berg ved Senter for helseadministrasjon ved Rikshospitalet. Hvert av stipendene er på 40 000 kroner.

­ Ved hjelp av Partnerforum kan universitetet formidle kunnskap som de statlige institusjonene selv søker, eller tilby nyttig kunnskap som de ikke visste eksisterte. Vi kan hjelpe dem med å finne fram ved universitetet, sier Partnerforums koordinator ved Universitetet i Oslo, Jon Georg Lund. Han understreker at dette er et frivillig tilbud til både fagmiljøene og de statlige institusjonene.

Lund oppfordrer forskere ved universitetet om å ta kontakt med Partnerforum hvis de har ideer som kan være interessante for noen av de statlige samarbeidspartnerne.

I dag er følgende statlige institusjoner med i Partnerforum: Administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Rikstrygdeverket, Statens forurensningstilsyn og Statskonsult.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere