Uroi fagmiljøer


Tunnelsaken:

­ Det teologiske fakultet er et offer i denne reguleringssaken, sa dekan Turid Karlsen Seim på et orienteringsmøte om den nye reguleringsplanen.

 

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune foreslår ultrakort tunnel i reguleringsplanen som nå er ute til høring. Her er en kartskisse over Blindernområdet og Gaustadbekkdalen. Det nye Universitetsbiblioteket er tegnet inn. (Tegning : Ole A. Krogness)

AV MARGARETH B. BENTSEN

Domus Theologica ligger like ved den østre tunnelåpningen i begge reguleringsforslagene til Statsbygg, og ikke langt unna kommunens foreslåtte tunnelåpning.

Karlsen Seim var til stede på universitetsledelsens orienteringsmøte om reguleringsplanen, der underdirektør i Statsbygg, Ann Elin Bratset, presenterte forslagene til reguleringsplan fra Statsbygg og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

For teologene er reguleringsplanen meget uheldig:

­ Barnehage for 110 barn på den ene siden, parkeringsplasser for 100 biler på den andre og en rundkjøring på den tredje siden av Domus Theologica, rett utenfor vår lesesal og bibliotek. Summen av dette er relativt skrekkelig, sa Karlsen Seim.

INFORMATIKK, FYSIKK, BIOLOGI

Bestyreren ved Institutt for informatikk, professor Knut Liestøl, var heller ikke begeistret for noen av forslagene. Også hans institutt risikerer å få mye trafikk rett utenfor dørene.

Professor Eivind Osnes fra Fysisk institutt hadde sett nærmere på de beregningene planleggerne har foretatt om vibrasjoner i bakken:

­ Jeg beklager at man gikk bort fra det opprinnelige forslaget om lang tunnel. De forslagene som nå vurderes, kan skape store problemer for de naturvitenskapelige miljøene. Vibrasjonene som byggingen av tunnelen og den antatte trafikken gjennom den vil føre til, vil plage de naturvitenskapelige miljøene, som er avhengig av presisjonsmålinger. Vi må tenke på at vi planlegger for hundre år framover.

Arne Semb-Johansson fra Biologisk institutt så også mulige problemer som vil oppstå:

­ Fytotronen, dyrestallen og friområdene våre vender ut mot Blindernveien der Plan- og bygningsetaten i kommunen planlegger tunnellåpning. Dyrene er meget følsomme, og vi vet ikke hvilke utslag det vil gi for dem.

SVARTEPER-SPILL

På spørsmål om hvorfor Statsbygg har gått bort fra den lange tunnelløsningen, svarte Bratset at de har fulgt kommunens ønske om å holde seg mest mulig til gjeldende reguleringsplan.

Universitetsdirektør Tor Saglie fortalte de frammøtte at universitetsledelsen lenge jobbet for å få igjennom det lange tunnelalternativet. Det vil si en tunnel fra krysset Kirkeveien/Sognsveien til Vestgrensa-området. En uavhengig konsulent konkluderte med at dette alternativet ville vært det beste samfunnsøkonomisk sett.

­ Men i dag er det ingen politisk interesse i Oslo kommune for å gå videre med den lange tunnelløsningen, sa Saglie.

Plan- og bygningsetatens reguleringsforslag er nå ute til høring. Høringsuttalelsene vil bli vurdert og reguleringsplanen eventuelt justert og sendt til Byrådet og byutviklingskomiteen i Oslo kommune i løpet av våren.

­ Det er nødvendig å få igjennom reguleringsplanen før vi kan begynne å bygge Universitetsbiblioteket. Spørsmålet er nå om byggingen av tunnelen blir en del av følgekostnadene for Universitetsbiblioteket. Vi kan bli et offer for et svarteper-spill mellom kommune og stat, sa Saglie, som har kontaktet flere statsråder for å tale universitetets sak. Universitetet går inn for den mellomlange tunnelen.

Da reguleringsplanen for Gaustadområdet skulle behandles, i forbindelse med byggingen av det nye Rikshospitalet, måtte staten overprøve kommunen og lage en statlig reguleringsplan.

­ Det skal mye til at det skjer igjen, sa Saglie.


Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere