Lokale forhandlinger


De lokale forhandlinger pr. 01.09.94 ble avsluttet fredag 24.3.95 ved at forhandlingspartene undertegnet en protokollen som omfatter 343 personer tilsatt ved Universitetet i Oslo.

Forhandlingspotten utgjorde totalt kr. 3 239 036. Kollegiet hadde da skutt til kr. 550 000 med sikte på lønnshevning for det vitenskapelige personalet med særlig sikte på situasjonen ved Det juridiske fakultet.

Forhandlingsresultatet viser at 56,02 % av forhandlingspotten gikk til vitenskapelige stillinger, og at vitenskapelige toppstillinger alene fikk 47,58 %. Dette betyr at i alt 86 professorer fikk lønnsopprykk ved denne forhandlingsrunden (tilsvarer ca. 16 % av universitetets professorer) og at det for disse i gjennomsnitt ble gitt 4,3 lønnstrinnsopprykk.

Til professorer ved Det juridiske fakultet ble det gitt lønnsopprykk for kr. 535 800. Av dette gikk kr. 486 500 til Institutt for offentlig rett.

Kvinneprofilen på oppgjøret ble noe svakere for universitetet totalt sett enn hva kvinners andel av lønnsmassen skulle tilsi. Kvinner fikk 38,69 % av forhandlingspotten, mens relativ andel av lønnsmassen er 41,52 %. Denne profilen skyldes i hovedsak den vekt som ble lagt på vitenskapelige toppstillinger. I alle stillingsgrupper bortsett fra vitenskapelige toppstillinger og tekniske stillinger fikk kvinner en relativt større andel av forhandlingspotten enn relativ andel av lønnsmassen skulle tilsi.


Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere