Kurs og stipend

Dette er siste artikkel.

KURS OG STIPEND

Skattebetalerforeningens Jubileumsfond

Det kan for året 1995 deles ut et eller flere stipend til forskning innen skatte- og avgiftsrett. Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett, særlig i den hensikt å styrke mulighetene for en praktisk rettet forskning, ved å støtte så vel enkeltpersoner som institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljø. Midler kan stilles til rådighet i form av stipend eller som bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter.
Styret for fondet kan etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle stille betingelser for tildelingen både når det gjelder den praktiske gjennomføringen og publisering av resultatene.

Søknadsfrist 20. april 1995.

Søknader om stipend skrives på skjema som utleveres fra og sendes til Universitetet i Oslo, UNIFOR, postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo, tlf. 22 85 94 70/75.

Sommerstipend 1995 - Bioteknologi

For annen gang gir Forskningsparken i Oslo stipend til elever i videregående skole med bioteknologi valgfag og til lavere grads studenter for «sommerstudier» i Bioteknologisenteret i Oslo.

To stipend à kr 12 000 kan søkes for en periode på minimum to måneder i tidsrommet 1. juni­31. august 1995.

Skriftlig søknad til professor Hans Prydz, Bioteknologisenteret i Oslo, Gaustadalleen 21, 0371 Oslo innen 28. april 1995.

Sommerstipend 1995 - Materialvitenskap

I 1995 gir Forskningsparken også et stipend til elever i videregående skole og lavere grads studenter for «sommerstudier» i Senter for materialforskning i Forskningsparken.

Et stipend à kr. 12 000 kan søkes for en periode på minimum to måneder i tilsrommet 1. juni­31. august 1995.

Skriftlig søknad til professor Tore Amundsen, Senter for materialforskning, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0371 Oslo. Ta gjerne kontakt for flere opplysninger.

Familien Blix' Fond til fremme av medisinsk forskning

Søknad om bidrag fra fondet til støtte av norsk medisinsk forskning innen feltene hjerte-karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene, sendes legatstyret v/h.r.advokat Harald Schjoldager, postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo. Søknaden må være innkommet innen 15. juni 1995. Den må skrives på fastsatt skjema, som fås utlevert/evt. tilsendt ved henvendelse samme sted. Til utdeling i år står kr. 1 113 000 til disposisjon. Når det fra én avdeling sendes flere søknader, må avdelingen angi prioritetsrekkefølge.

Internt forum for fjernundervisning

Torsdag 27. april i Store auditorium, Informatikkbygningen arrangeres et seminar for oppnevnte kontaktpersoner for fjernundervisning og andre ansatte ved universitetet som ønsker å få vite mer om fjernundervisning. I tillegg til at Seksjon for fjernundervisning informerer om fjernundervisning ved universitetet, vil representanter for flere mediefaglige miljøer holde foredrag om hvilke medier og former for kommunikasjon som kan benyttes ved utvikling av fjernundervisningsstudier og -kurs. Påmelding innen 7. april 1995 til Seksjon for fjernundervisning, Boks 1135 Blindern, 0317 Oslo. Tlf.: 22 85 88 71/70. Fax: 22 85 88 69.

Ligger fjernundervisningens framtid i de enkle prosjekt?

Konferanse på Svalbard 3.­6. mai i regi av Universitetet i Tromsø og Sentralorganet for fjernundervisning (SOFF).

Fremdeles noen få ledige plasser. For nærmere informasjon, kontakt: Vigdis Amundsen, SOFF, tlf. 77 64 55 17, fax: 77 64 59 60.


Dette er siste artikkel.
Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere