Hva skjer?


HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Botanisk hage og museum Tid: kl. 13
Sted: Auditoriet, Botanisk museum
23. april: «Botaniske verdier i kulturlandskapet». Lysbildeforedrag v/Hanne Sickel.
30. april: «Siste sjanse for barskogen». Lysbildeforedrag v/Reidar Haugan. Mineralogisk-geologisk museum Tid: kl. 13-14
Sted: Geologisk museum, 1. etasje
30. april: Geologisk tur langs Akerselva. Frammøte kl. 11.00 ovenfor Nybrua, krysset Thv. Meyers gt./Trondheimsvn. Gammelt leirterreng, knollekalk og kalkstein, gammel sølvgruve, vulkanske spalteganger, morener fra siste istid. V/Inge Bryhni. Paleontologisk museum Tid: kl. 13-14
Sted: Geologisk museum, 2. etasje
23. april: «Kikkhull inn i fortiden - eksepsjonell oppbevaring av fossiler» v/Jørn Hurum. Zoologisk museum Tid: kl. 13
Sted: Foredragssalen, 1. etasje
23. april: «Sel som husdyr» v/Nina H. Markussen.
30. april: «Menneskeaper» v/Torfinn Ørmen.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
Neste møte 3. mai.

Kunsthistorie

Arr.: Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk v/professor Jan Svanberg
Tid: annenhver onsdag kl. 18.15-20
Sted: Seminarrommet, St. Olavs gate 29
19. april: «Edvard Munchs 'Skrik'» v/statsstipendiat Pål Hougen.

Historier

Arr.: Estetisk seminar, HF
Tid: fredag kl. 14.15­16
Sted: Seminarrommet, Institutt for kunsthistorie, St. Olavs gate 29
21. april: «Fortellingens ontologi» v/Svend Bjerg, København.

Humanistisk Kollegium

Tid: annenhver tirsdag kl. 19.00
Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum
18. april: «'Til deg, du Hei ...' Staden i Garborgs dikting» v/Jan Inge Sørbø.
25. april: «Arkitektur som ideologisk redskap» v/Ingeborg Glambek. Replikk: Michael Hopstock.

Senter for kvinneforskning

Infertility - Causes, Care and Consequenses
I serien Doktorgrader i norsk kvinneforskning innleder dr.med. Johanne Sundby, Seksjon for medisinsk antropologi om sin avhandling med ovennevnte tittel torsdag 20. april kl. 13.15­16 i Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Kommentarer v/jurist/stipendiat Anne Hellum, Institutt for offentlig rett, Avd. for kvinnerett og demograf/forskningsleder Turid Noack, Statistisk sentralbyrå. Diskusjon.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­15.30
Sted: Seminarrommet, SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
24. april: «Verdensbankens analyse av det øst-asiatiske mirakel - en kritisk analyse» v/Jan Fagerberg, NUPI.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18-ca. 20.30
Sted: Store auditorium, Midtblokken, Ullevål sykehus
18. april: «Barn som offer i krig, erfaringer fra Angola» v/Karsten Hundeide, Psykologisk institutt.

Urbaniseringsseminar

Tema: Planlægning og æstetik - byens sociale og materielle kvalitet
Tid: fredager kl. 13.15­15
Sted: Sem.rom B216, Eilert Sundts hus, Blindern
7. april: «Omgivelser som kultur: æstetisk kvalitet og æstetisk planlægning» v/Tarald Lundeval, Kulturdepartementet.
21. april: «Byens flertydighet - byen som social, symbolsk og kulturelt rum» v/Ragnhild Skogheim, Institutt for sosiologi.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45
Sted: Kristine Bonnevies hus, Biologibygningen, Blindern
25. april: «Fra Jeg'et og til Selv'et i individ og samfunn» v/Erik Grønseth, sosiolog og tidligere ansatt ved Universitetet i Oslo. Han holder kurs og grupper og gir individuelle timer i drømmearbeid og kroppsbevissthet.

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern
7. april: «Darwin i Norge» v/Thore Lie.
21. april: «Bogen i mediebilledet» v/Klaus Bruhn Jensen.
28. april: «Faglitteraturens sosiologi» v/Trond Andreassen.

Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder

Docent Stefan Brink, Universitetet i Uppsala, gjesteforeleser om «Tankar kring den hedenska kult-platsen ­ sentralorten» på Seminar med emner fra nordisk mellomalder mandag 24. april kl. 12.15­14 i Seminarrom 9, Sophus Bugges hus, Blindern.
Professor Peter Landau, Universitetet i München, gjesteforeleser om «The Individual in Canon Law» tirsdag 25. april kl. 10.15­12 i Seminarrom 33, Henrik Wergelands hus, Blindern.

Vår kamp er kronet med seier

I samarbeid med Historisk institutt og Østlandsavdelingen av Den norske historiske forening (HIFO) arrangeres en foredragsserie i tilknytning til frigjøringsjubileet og Universitetsbibliotekets utstilling «Vår kamp er kronet med seier». Foredragene kretser på ulike vis omkring samtidens og ettertidens fremstilling eller opplevelse av krigen og okkupasjonen.

Tid: torsdager kl. 19.30
Sted: Auditoriet, Hovedbiblioteket, Drammensvn. 42
20. april: «Propagandakrigen under okkupasjonen». Foredrag med film og lysbilder v/professor Hans Fredrik Dahl, Institutt for medier og kommunikasjon.

27. april: «Myten om krigen. Et folkloristisk perspektiv på kunnskapen om okkupasjonen i norsk etterkrigskultur» v/førsteamanuensis Anne Eriksen, Institutt for kulturstudier.

Akademikernes Fellesorganisasjon

AF-medlem? Høy nok lønn? Lavt nok studielån? Dette er spørsmål som opptar AF, som henleder oppmerksomheten på et program i TV2 onsdag 19. april, der organisasjonen vil spille en sentral rolle.
20. april kl. 12 i Aud. 5, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern blir det holdt medlemsmøte, der lønnsspørsmål og lån i forhold til lønnsoppgjøret vil stå i fokus.

Professor Egil A. Wyller 70 år

I anledning av Egil A. Wyllers 70-årsdag 24. april arrangeres Henologiske vandringer ved Universitetet i Oslo og Menighetsfakultetet i dagene 25.­27. april med følgende program:
Tirsdag 25. april kl. 10­13 ved Klassisk institutt: Den greske PAIDEIA. Tore Frost: «Den henologiske tradisjons forankring i klassisk gresk kultur.» Panel: Øivind Andersen, Trondheim, Egil Kraggerud og Mette Heuch Berg, og kl. 15­18 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Overpolitisk politikk? ad Wyllers jubileumsbok Konsentrasjon. Innledere: Knut Midgaard og Dag Østerberg. Kommentarer: Nils A.Butenschøn og Kjell Magne Bondevik.

Onsdag 26. april kl. 10­13 ved Det teologiske fakultet: Johannes. Per Lønning: «Universalisme og dualisme i Johannes-teologien.» Panel: Ernst Baasland, Gunnar Østenstad og Guttorm Fløistad, og kl. 15­18 på Menighetsfakultetet: Den mystiske teologi. Martin Lønnebo, Sverige: «Fra ørkenfedrene og de kappadokiske teologer i Nicolaus Cusanus og Martin Luther». Panel: Grete Børsand Heyerdahl, Joachim Grün og Torstein Tollefsen.

Torsdag 27. april kl. 10­13 ved Filosofisk institutt: Platon. Viggo Rossvær, Tromsø: «Henologiens Platon-bilde». Panel: Robert Alistair Hannay, Jan Helge Solbakk og Hans Kolstad, og kl. 15­18 ved Institutt for musikkvitenskap: Bach. Ove Kr. Sundberg: «Bachs Johannes-pasjon og det johanneiske». Panel: Svein E. Tandberg, Helge Birkeland og Ståle Wikshåland.

I samme anledning arrangeres det også et internasjonalt Henologi-symposium i Det Norske Videnskaps-Akademi i dagene 28.­30. april. Nærmere opplysninger: universitetslektor Tore Frost, Filosofisk institutt. Søknadsfrist: lørdag 8. april.


Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere