­ Umulig å godta


­ Vi kan verken godta flytting av Blindernveien stasjon eller de miljømessige ulempene som det korte tunnelalternativet innebærer, sier teknisk direktør ved universitetet, Tore Christoffersen.

Christoffersen karakteriserer kommunens forslag som umulig å godta for universitetet.

­ Bro og tunnelåpning i bakken ned mot Sognsannsbanen kan umulig kombineres med Blindern stasjon, der tusenvis av studenter går av og på trikken. Konsekvensen kan bli at stasjonen flyttes. Det er nærliggende å tro at den kommer til å ligge i den planlagte kollektivterminalen ved Metereologisk institutt, og at den blir slått sammen med Vestgrensa stasjon. Den nye stasjonen vil ligge så langt fra nedre Blindern at man like gjerne kan gå fra Majorstuen, sier han.

BLIR GJENNOMKJØRINGSVEI

Christoffersen er også bekymret over den økte biltrafikken som den korte tunnelen vil trekke inn på campus. I dag går ca 3500 biler per døgn gjennom Blindernveien. Den nye reguleringsplanen til Oslo kommune forutsetter 6000 biler i døgnet. Tidligere i planleggingsprosessen, da det var tale om å lage en større vei, regnet planleggerne at 12 000 biler ville passere gjennom området hvert døgn. Men Christoffersen tror ikke trafikken blir mindre av at veien blir smalere.

­ Kommunen later som om trafikken blir vesentlig mindre. Men en direkte forbindelse fra universitetskrysset ved Gaustad gjennom Blindern-tunnelen og ned til byen, vil være så ettertraktet at mange kommer til å bruke den. Det blir en kjapp vei å komme til og fra byen på, sier han.

Det er stor politisk uenighet i kommunen om hvilken status Blindernveien skal ha; om den skal være gjennomkjøringsvei eller ikke og hvilke dimensjoner den skal ha.

Christoffersen mener at trafikken vil skape helt uoverstigelige problemer i krysset Blindernveien/Kirkeveien og i krysset Blindernveien/Prestegårdsveien.

KOMMUNENS MOTIVER

­ Det som ligger bak Plan- og bygningsetatens valg av den korte tunnelløsningen, er at de ønsker å skyve kostnadene for byggingen av tunnelen over på Staten som en forutsetning for at Staten får bygge ut Universitetsbiblioteket. Universitetsbiblioteket forsøkes brukt som brekkstang for å få gjennomført en trafikkløsning kommunen ikke tar seg råd til, mener Christoffersen.

ORIENTERINGSMØTE

Tirsdag 28. mars skal universitetsledelsen informere spesielt innbudte ledere ned til instituttnivå ved universitetet om reguleringsplanen for Blindernområdet.


Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere