Kommunen velger kort tunnel


Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune foreslår at Blindernveien legges i kort tunnel under Blindernplatået, selv om de innrømmer at alternativet som Statsbygg anbefaler, en «halvlang» tunnel, tar mer hensyn til miljøet i området.

Arkitektmodell av det korte tunnelforslaget. Blindernveien kommer ut av vestre tunnelåpning og går ned mot bro over Sognsvannsbanen. Øverst på modellen ser vi Administrasjonsbygningen. Til venstre ligger Blindern Studenterhjem med hage. (Foto: Lena Corell)

AV MARGARETH B. BENTSEN

Reguleringsplanen for Blindernområdet er lagt ut til offentlig høring med høringsfrist 13. april.

Statsbygg lanserte og utredet to alternativer som Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune nå har vurdert: kort og halvlang tunnel. Begge hadde sin østre tunnelåpning like ved Halvor Blinderns grav. Den korte tunnelen hadde den andre tunnelåpningen i bakken ned mot Blindern stasjon. Den halvlange gikk fram til informatikkbygningen. Av de to tunnelalternativene anbefalte Statsbygg den halvlange tunnelen fordi den har færre miljømessige ulemper enn den korte. Dessuten er den ikke så mye dyrere, mener de. Den korte tunnelen er beregnet til å koste 85 millioner kroner og den halvlange 92 millioner. Universitetet i Oslo har gått inn for det halvlange alternativet.

EGET FORSLAG

Plan- og bygningsetaten lanserer nå sitt eget alternativ, den samme traséen som ble regulert til tunnel da Helga Engs hus skulle bygges. Det ble dengang ikke gjort nevneverdige forarbeider i veisaken. Den østre tunnelåpningen i denne løsningen er lagt til bakken ved biologibygningen. Plan- og bygningsetaten går inn for dette alternativet og begrunner det med at det er det rimeligste og at det kan realiseres raskt.

Blindernveien er i Plan- og bygningsetatens alternativ (og i Statsbyggs korte alternativ ) tegnet i bro rett over Sognsvannsbanen. Blindernveien skal fortsatt være stengt med bom, men kollektivtrafikken kan passere denne bommen og kjøre i retning Vinderen. Når bilistene har passert broen, må de ta til høyre opp Gaustadbekkdalen i retning Universitetskrysset på Store Ringvei.


Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere