SMÅSTOFF


 • Nasjonalgalleriet ­ en kjempesuksess
 • Dronningen på UB
 • Ny assisterende universitetsdirektør
 • Vellykket skidag
 • Egil A. Wyller 70 år
 • Professor Kreybergs Pris 1996
 • Satsing på latin
 • Kunnskapens kjønn
 • Nytt teknologisk universitet?
 • Prosa for skribenter
 • Odontologiklinikkene går sammen
 • Humaniora i fokus

  Nasjonalgalleriet ­ en kjempesuksess

  (Foto: Eva C. Mortensen)

  Interessen for Velferdsutvalgets tilbud om omvisning på Nasjonalgalleriet har vært så stor at ekskursjonen har måttet skje i flere omganger. Første gruppe ut fikk gleden av å bese utvalgte malerier forrige fredag. To busslass med kunstinteresserte ble kjørt ned bare fra Blindern. Andre måtte komme seg til Nasjonalgalleriet for egen maskin. De oppmøtte ble så delt inn i puljer med hver sin omviser. Noen konsentrerte særlig om Munch, mens andre fordypet seg i senromantikken og nyromantikken. De universitetsansatte var et lydhørt publikum.

  ­ Spennende å få litt kyndig veiledning, var en av kommentarene etter endt omvisning. ­ Fin måte å få litt fri på, var en annen.

  Dronningen på UB

  (Foto: Eva C. Mortensen)

  H.M. dronning Sonja åpnet utstillingen Vår kamp er kronet med seier på Universitetsbiblioteket 21. mars. Etterpå ble hun vist rundt av overbibliotekar Jan-Erik Røed. Utstillingen tar for seg 50-årsjubileet for frigjøringen i 1945 og vil være åpen til 17. juni. I den perioden utstillingen varer vil det også bli holdt en serie foredrag på biblioteket.

  Ny assisterende universitetsdirektør

  Inger Stray Lien ble i kollegiemøte 21. mars tilsatt som ny assisterende universitetsdirektør. Stray Lien er utdannet sivilarkitekt og har blant annet vært ansatt ved NTNF, Asplan A/S og Aker Eiendom A/S. Til universitetet kommer hun fra direktørstilling ved Arkitekthøyskolen i Oslo.

  Vellykket skidag

  (Foto: Eva C. Mortensen)

  Torsdag 9. mars arrangerte universitetet sin årlige skidag. Noen gikk langt og noen gikk litt kortere. 58 mer eller mindre spreke mennesker ble fraktet i buss opp til Stryken, 3 mil unna Oslo, hvor den lengste turen startet. Her ser vi en gjeng fra USIT som tar seg en pust i bakken underveis og nyter medbragt; fra høyre Signe Marie Hernes, Lars Opsahl, Kjetil Kirkebø, Steinar Skogheim, Knut Hellem og Helge Falkenberg-Arell.

  Egil A. Wyller 70 år

  I anledning av professor Egil A. Wyllers 70-årsdag 24. april i år, vil det 28.­30. april bli arrangert et internasjonale symposium i Det Norske Videnskaps-Akademi med forelesere fra Russland, Tyskland, Sveits, Hellas og Danmark. I tillegg vil det i dagene 25.­27. april bli arrangert «henologiske vandringer», et uttrykk som spiller på det sentrale begrep «henologi» (enhetslære) i Wyllers egen filosofi. Uniforum kommer tilbake til mer detaljerte opplysninger i neste nummer.

  Professor Kreybergs Pris 1996

  I vår utlysning av prisen (Uniforum nr. 3/95) har en presisering om arbeider som kan sendes inn til vurdering, falt ut. Arbeider som skal komme i betraktning denne gang, må være publisert i tiden fra 1. juli 1991 til den nåværende søknadsfrist for utdeling i 1996, 1. juli 1995. Avhandlinger som er til bedømmelse for den medisinske doktorgraden, men ennå ikke ferdigbehandlet, kan ikke komme i betraktning.

  Satsing på latin

  «Det er igjen god latin å kunne latin,» heter det i en pressemelding om latinens stilling i Norge i dag. Det opplyses blant annet at antallet studenter i middelalderlatin ved Universitetet i Oslo har økt fra fem til tjue på ett år. Universitetet har også opprettet et eget ressurskontor for greske, antikke og latinske studier, og NRK vil til høsten følge opp med et latinkurs for alle interesserte.

  Kunnskapens kjønn

  Professor Karin Widerberg ved Institutt for sosiologi er bokaktuell i disse dager. Boka Kunnskapens kjønn handler ifølge Pax forlag om sammenhengen mellom kjønn, seksualitet og kunnskap. Den består av minner, refleksjoner og teori og presenterer blant annet fremtredende feministiske forskere som på ulike måter har arbeidet med spørsmål om erfaring, subjektivitet og objektivitet.

  Nytt teknologisk universitet?

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen foreslo i forrige uke at Universitetet i Trondheim skal omgjøres til Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet. Forslaget ble behandlet i Odelstinget 21. mars, samtidig som studenter og ansatte markerte sin motstand mot forslaget gjennom streik, demonstrasjoner og underskriftskampanjer.

  Prosa for skribenter

  Det nye tidsskriftet Prosa er blitt til etter initiativ fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og retter seg spesielt mot forfattere av sakprosa. Redaktør er Mari Toft, som ønsker at bladet skal bli en arena for den offentlige samtale. Foreløpig er det tilgjengelig gjennom bokhandlere, men etter hvert ønsker man også å få Narvesen som distributør.

  Odontologiklinikkene går sammen

  Følgende enheter ved Det odontologiske fakultet skal organiseres i ett institutt:

  Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Odontologisk institutt for patologi med seksjon for rettsodontologi, Institutt for samfunnsodontologi, Klinikk for protetikk og bittfunksjon, Klinikk for konserverende tannpleie, Klinikk for propedevtikk, Klinikk for periodonti, Klinikk for oral kirurgi og oral medisin, Klinikk for odontologisk røntgenologi, Klinikk for kjeveortopedi, Klinikk for barnetannpleie og kariesprofylakse og Mottaksstasjonen.

  Fakultetet har engasjert en konsulent som skal hjelpe til i omorganiseringsprosessen.

  Humaniora i fokus

  Humaniora-uken starter fredag 24. mars med en feståpning i Aulaen kl. 17.00. Den vil inneholde hilsningstale, foredrag, musikk, diktopplesning og premietildelinger. I påfølgende uke blir det et variert program. Programheftet kan fås ved henvendelse til telefonnummer 22 85 62 93 eller telefaks 22 85 45 50.
 • Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:57
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere