Sakte, men sikker satsing


Etter- og videreutdanning ved universitetet:

Den nye universitetsloven legger et større ansvar for etter- og videreutdanning på universitetene. Men hva departementet konkret ønsker, er uklart.

AV ANETTE B. WOLLEBÆK

Studieavdelingen arrangerte mandag denne uken et seminar med etter- og videreutdanning som tema. Statssekretær Kari Paulsrud var til stede og forklarte hvorfor departementet satser på dette området akkurat nå.

­ Vi merker en økt etterspørsel etter formell kompetansegivende etterutdanning. De siste fem årene har nye studenter over 25 år økt med 110 prosent, sa hun.

Tilbudet til de voksne studentene varierer sterkt i kvalitet, pris og sted. Ingen har fullstendig oversikt over hva som arrangeres av hvilke institusjoner.

­ Den ene hånden vet ikke hva den andre gjør, sa Paulsrud da hun karakteriserte situasjonen. Spørsmålene fra salen avslørte at hver enkelt enhet ved universitetet har forskjellige måter å organisere sine tilbud til de voksne på.

UNIVERSITETET I STARTGROPEN

Prorektor Arild Underdal påpekte at universitetet de siste årene har brukt enorme ressurser på å tilfredsstille den økende etterspørselen etter grunnutdanning. Mye energi er også brukt på forbedring av forskerutdanningen.

­ Til tross for dette vil vi nå øke innsatsen på etter- og videreutdanningsområdet, sa Underdal. ­ Universitetet burde ha en form for «service-avtale» for sine kandidater. Et tilbud om oppdatering av kunnskap med jevne mellomrom.

Studiedirektør Toril Johansson fortalte at det vil bli satt ned et utvalg som skal se på ulike organisasjonsformer for etter- og videreutdanningstilbudet ved Universitetet i Oslo.


Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere