Pressebiter


PRESSEBITER
Sovemedisin på skjerm

Har du programvare som Netscape eller Mosaic og tilgang til World Wide Web (WWW), kan du nå lese Norges Offentlige Utredninger (NOU) på skjerm til øyet blir stort og vått. På adressen http://www.uio.no/offentlig /nou/index.htm ligger hele fjorårets produksjon av offentlige utredninger, samt de som er gitt ut hittil i år (blant annet utredningen om eierforholdene i mediene). Tilbudet er en gratis prøveordning fra Statens forvaltningstjeneste i samarbeid med Falch Infotek A/S og Elanders Publishing. Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo stiller maskinvare til disposisjon.
Dagens Næringsliv

Fleire studentar bør ta utdanninga si utanlands

I framtida bør alle studentar få høve til å studere i utlandet. Denne ambisjonen vert lagt fram av Universitetet i Oslo i strategiplanen til institusjonen for 1995-99. Universitetet ser det som si oppgåve å utdanne kandidatar som har evne til å ta del i det internasjonale samfunnet.
Dagen

Kulturmøter skaper ny kunst

­ Nye kunstformer oppstår gjennom møter mellom flere kulturer. Uten disse kulturmøtene ville den moderne musikken vært en umulighet. Rushdie gir en bedre diagnose på vår tid enn Hamsun, sier sosialantropolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen. De store kulturelle samfunnsendringene som har skjedd de siste tiåra begynner å prege oss. Ikke bare gjennom innvandring av mennesker, men av ideer, lyder, bilder, reklamespråk og markedsføring. ­ Bevegelser er blitt vår tilstand. Den er blitt vår tid. Alt som har å gjøre med det å være menneske, er i bevegelse. Innvandring er bare ett uttrykk for den fasen verden er inne i, nemlig mer bevegelse.
Dagbladet

Museene: Nei til privat arkeologi

De arkeologiske museene anklager Miljøverndepartementet for å svekke deres stilling. I arbeidet med forskriftene for arkeologiske utgravninger går Miljøverndepartementet inn for å åpne disse for private interesser. Professor Egil Mikkelsen, museumsleder i Oldsaksamlingen ved Universitetet i Oslo, reagerer skarpt: ­ Dette er et felt som ikke er egnet for konkurranse, sier han. Å sette vitenskapelige undersøkelser ut på anbud, er efter hans mening betenkelig. Utgravninger og konserveringsoppgaver, samt ivaretagelse av funnene efterpå, henger nøye sammen. Slik Mikkelsen ser det, har regelverket lagt disse oppgavene til de arkeologiske museene: ­ Stortinget har vedtatt at Riksantikvarens utgravningskontor skal overføres til de arkeologiske museene, påpeker han.
Aftenposten
Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere