Kort møte


Navn: Live Hov
Utdanning: Mag.art.
Tittel: Førsteamanuensis og bestyrer
Ansatt ved: Institutt for musikk og teater

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Jeg er på en måte med i to fagmiljøer, siden teatervitenskap og musikkvitenskap ikke er samlokalisert. Mens musikkvitenskap holder til på Chateau Neuf, er teatervitenskap lagt til Villa Lyse på Ullern. Disse fagene er nå de eneste som ikke er samlokalisert etter den store instituttsammenslåingen, og vi gjør hva vi kan for å framskynde dette. Det er planlagt at vi skal flytte sammen i ZEB-bygningen, men vi venter på bevilgninger over statsbudsjettet. Sammenslåingen er en god ting i prinsippet, små fag som teatervitenskap har behov for å tilhøre et større fagmiljø. Jeg tror det vil bli bra når vi får felles lokaler, fordi musikk og teater har mye felles.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Jeg er opptatt av likestilling og har blant annet vært leder for det sentrale likestillingsutvalget. Jeg er opptatt av å få flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Her ved instituttet er bare en og en halv av tilsammen 17 faste vitenskaplige stillinger besatt med kvinner. Det er dessuten urimlig få kvinner i ledende verv. Selv på HF er det bare blitt valgt fire kvinnelige bestyrere av 34 mulige etter at den nye ordningen kom i funksjon.Vår kvinnelige rektor har en flott symbolverdi, men vi har fortsatt for stor overvekt av menn. Det er også viktig å få kvinneperspektivene sterkere inn i fagene. Her kan det gjøres mye mer, selv om det nok ikke er naturlig i alle fag.

Ellers er jeg opptatt av formidling, som spesielt ved de kulturhistoriske og estetiske fagene bør stå helt sentralt. Formidling av kunnskaper og innsikt er nærmest hensikten med disse fagene.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Jeg er blitt bestyrer, og det vervet tar mye tid. Når det gjelder faglig aktiviteter, er jeg i avslutningsfasen av en avhandling om kvinneroller i antikkens teater. Det er interessant å se hvordan kvinner ble fremstilt litterært og scenisk av mannlige forfattere og skuespillere. Kvinner spilte ikke selv teater før på 1500- 0g 1600-tallet, før den tid spilte menn alle rollene.

­ Hvem ønsker du å få presentert i neste Uniforum?

­ Førsteamanuensis Åse Marie Nesse ved Germanistisk institutt. Hun er en glimrende formidler av både sitt eget fag og hele den humanistiske kulturtradisjonen.

Nils H. Harnes


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere