Hva skjer


HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Botanisk hage og museum Tid: kl. 13

Sted: Auditoriet, Botanisk museum

2. april: «De gamle ugressene som forsvinner.» Lysbildeforedrag v/Klaus Høiland. Mineralogisk-geologisk museum Tid: kl. 13-14

Sted: Geologisk museum, 1. etasje

2. april: «Karbondioksid i kalkstein og luft, brus og bakepulver - er CO2 farlig, eller selve livets gass?» v/Tom V. Segalstad. Paleontologisk museum Tid: kl. 13-14

Sted: Geologisk museum, 2. etasje

Neste foredrag: 23. april. Zoologisk museum Tid: kl. 13

Sted: Foredragssalen, 1. etasje

26. mars: «Natur og dyreliv i Yellowstone nasjonalpark» v/Per-C. Norborg.

2. april: «Matnyttige krepsdyr» v/Marit E. Christiansen.

 

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

6. april: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «`Nye` dominant arvelige og smittsomme demenssykdommer som skyldes proteiner (prioner)» v/professor Ansgar Torvik.

Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Den litterære biografien - en umulig genre?» v/professor Hans H. Skei.

 

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

31. mars: «Endringer i norsk forskningspolitikk - intensjoner og realiteter» v/rådgiver Egil Kallerud, Strategiavdelingen, Norges forskningsråd. Det skjer betydelige institusjonelle og strukturelle endringer i det norske forskningssystem. Forelesningen vil drøfte enkelte sider ved denne utviklingen, blant annet ved å vurdere noen av de forskningspolitiske mål og prinsipper som utviklet seg i tilknytning til etableringen av Forskningsrådet.

 

Kunsthistorie

Arr.: Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk v/professor Jan Svanberg

Tid: annenhver onsdag kl. 18.15-20

Sted: Seminarrommet, St. Olavs gate 29

5. april: «Hvorledes blev Heddal-frontalet til?» v/førsteamaneunsis Unn Plahter.

 

Historier

Arr.: Estetisk seminar, HF

Tid: fredag kl. 10.15­12

Sted: Seminarrommet, Institutt for kunsthistorie, St. Olavs gate 29

24. mars: «Introduksjon til Boris Groys» v/Audun Eckhoff.

Kl. 14.15­16 i Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern: «History and Genealogy» v/Boris Groys, Køln.

 

Humanistisk Kollegium

Tid: annenhver tirsdag kl. 19.00

Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum

28. mars: «Arbeid og lønn» v/professor Nils Christie. Replikk: Øistein Parmann.

4. april: «Helse som metafysikk» v/Harald Jodalen. Replikk: Bjørn Klevmark og Mette Nygård.

 

Senter for kvinneforskning

Makt og kjærlighet - to sider av samme sak? Onsdag 29. mars kl. 17­19 i 12. et., Niels Henrik Abels hus, Blindern setter professor i psykologi, Hanne Haavind, et kritisk søkelys på den heteroseksuelle kjærligheten som uttrykk for en kjønnet over-/underordningsrelasjon, som en følelsesmessig tilstand som får mannlig dominans og kvinnelig underordning til å fremstå som positivt og ettertraktelsesverdig for begge parter. Mat - et annet språk Onsdag 5. april kl. 13.15­16, Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, 5. etasje, Sognsvn. 70. Med utgangspunkt i matens kulturelle og symbolske sider spør dr.polit. Elisabeth L'orange Fürst om det finnes noe som en kan kalle en kvinnelig rasjonalitetsform - og hvordan den i så fall skal forstås.

 

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­15.30

Sted: Seminarrommet, SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje

27. mars: «Et antropologisk perspektiv på endring og diversitet» v/Jo Helle Valle.

3. april: «The Spectre of Nature that Haunts Norway: A New Perspective on the Norwegian Naturromantikk» v/Nina Witoszek.

 

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, SV-bygningen, Blindern

28. mars: «Den siste kolonimakten? Frankrikes rolle i Afrika» v/Anne Hege Simonsen, freelancejournalist og hovedfagsstudent i sosialantropologi.

4. april: «Vannkraft, bistand og miljø.» Debatt: Erik Høines, Forening for internasjonale vann- og skogstudier (FIVAS). Per Øivind Grimstad, direktør for NORAD.

 

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18-ca. 20.30

Sted: Store auditorium, Midtblokken, Ullevål sykehus

4. april: «Medisinsk antropologi - hva er det?» v/Frank Bruun, Seksjon for medisinsk antropologi.

 

Urbaniseringsseminar

Tema: Planlægning og æstetik - byens sociale og materielle kvalitet

Tid: fredager kl. 13.15­15

Sted: Sem.rom B216, Eilert Sundts hus, Blindern

7. april: «Omgivelser som kultur: æstetisk kvalitet og æstetisk planlægning» v/Tarald Lundeval, Kulturdepartementet.

 

Flyktningebarn og psykisk helse - eksil og tilbakevending

Tid: onsdager kl. 16.15­18

Sted: Aud. 2, Eilert Sundts hus, Blindern

29. mars: «Hvordan kan barnevernet i førstelinjen arbeide psykososialt med flyktningebarn og deres familier? Forebyggende arbeid i nærmiljøet; Kulturperspektiv; Helhetlige familietiltak v/barnevernkonsulent Hilde Myhrer og oppvekstkonsulent Anne Øfsti, begge Flyktninge- og innvandrerkontoret, Bærum.

5. april: «Tilbakevending - drøm og mareritt. Kan erfaringer fra tilbakevendingsprogrammene ute anvendes når barn skal vende tilbake fra Norge? Hva vet vi om hvordan barn selv opplever dette? v/seksjonsleder, cand.paed.spec. Elise Kipperberg og barnefaglig rådgiver, barnepsykiater Elisabeth Jareg, begge Redd Barna.

 

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45

Sted: Kristine Bonnevies hus, Biologibygningen, Blindern

Neste møte: 25. april.

 

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12

Sted: Sem.rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

31. mars: «Hans Strøms forfatterskap» v/Arne Apelseth.

7. april: «Darwin i Norge» v/Thore Lie.

 

Teknologiforståelser

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV)

Tid: tirsdager kl. 13.15-15

Sted: Møterom 8, Forskningsparken, Gaustadalleen 21

28. mars: «Teknologivurdering, demokrati og styring» v/Jon Fixdal.

4. april: «Nasjonalsosialismens teknologiforståelse» v/Ketil Gjølme Andersen.

 

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandag kl. 15-16.30 (kaffe/te-servering og noe å bite i fra kl. 14.30)

Sted: Patologibygningens auditorium

Neste møte 3. april.

 

Språkbruksförändringar in den politiska offentligheten

er tittelen på et foredrag som Jan Svensson, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, vil holde torsdag 30. mars kl. 14.15­16 i Seminarrom A/B, plan 3, Forskningsparken. Arr.: Institutt for medier og kommunikasjon.

 

«Gravøl over det upersonlige universitetet»

er tittelen på en debatt som arrangeres torsdag 6. april kl. 21.00 i Bokcaféen, Chateau Neuf mellom førsteamanuensis i pedagogikk, Christian Beck og prorektor Arild Underdal. Radio Nova lager opptak av debatten, som arrangeres av FLUX - tidsskrift for vitenskap og kunst.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere