Hernes på Dokumentasjonsprosjektet


­ Dokumentasjonsprosjektet er det største humanistiske løftet i dette århundret.

Statsråd Gudmund Hernes følger interessert med mens prosjektkoordinator Christian-Emil Ore demonstrerer Dokumentasjonsprosjektet på dataskjermen. (Foto: Eva C. Mortensen)

AV GRO LIEN GARBO

Det sa dekan ved Det historisk-filosofiske fakultet, Bjarne Hodne til statsråd Gudmund Hernes, som mandag i denne uken gjestet Dokumentasjonsprosjektet ved fakultetet.

Prosjektet består i å få lagt en enorm mengde informasjon om universitetets samlinger over språk og kultur inn på data. Det hele ble ble startet ved Universitetet i Oslo i 1991, men siden 1992 har prosjektet også omfattet de andre universitetene. Målet er et informasjonssystem kalt «Universitetenes databaser for språk og kultur», som skal være operativt fra 1997.

For å få gjort jobben har universitetet blant annet benyttet arbeidsledige til å taste inn informasjon, mot tilbud om utdanning 50 prosent av tiden.

­ Universitetet får gjort en jobb og samtidig skaffer vi folk kompetanse, som gjør det lettere for dem å få jobb senere, sa Hodne.

Prosjektkoordinator Christian-Emil Ore demonstrerte blant annet hvordan leksikografisk og arkeologisk materiale er lagt inn på data, og hvordan man kan taste seg videre i systemet og krysskoble forskjellige data. I Hernes, som er kjent for å være datainteressert, hadde han et lydhørt publikum.

Ore gjorde et poeng av at universitetet ikke har ønsket å ha sin egen programvare. ­ Vi lar den teknologiske utviklingen gå sin gang. Så har blant annet World Wide Web ogInternet kommet i fanget på oss ­ og vist seg å være det vi trengte, sa Ore, som understreket viktigheten av at informasjonssystemet må fungere som en bil, der man kan ta deler ut og inn.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere