SMÅSTOFF


 • Ragnar Frisch minnet
 • Universitetets barnehage
 • Furufjell - universitetsansattes feriested
 • Pris for godt læringsmiljø 1995
 • Nye brosjyrer fra SV
 • Publiseringspris
 • Gamle Mac- og PC-maskiner etterlyses
 • Håndbøker til nytte
 • Sarnes gjenvalgt
 • Gratis hus i Tyskland
 • TIPS!

  Ragnar Frisch minnet

  Ragnar Frisch har fått et eget rom i Eilert Sundts hus oppkalt etter seg. Til vanlig henger bildet av ham på veggen sammen med alle vitenskapelig ansatte ved Sosialøkonomisk institutt som har gått av med pensjon gjennom tidene. (Foto: Eva C. Mortensen)

  I slutten av forrige uke ble nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch, minnet med et tre dagers symposium, arrangert av Sosialøkonomisk institutt. Det var da hundre år siden han ble født, og toppøkonomer fra hele verden var samlet for å hylle hans minne. Frisch var professor ved Universitetet i Oslo i en årrekke og gjorde en betydelig innsats innen matematikk, teoretisk statistikk og økonomi.

  Universitetets barnehage

  Søknadsfrist for hovedopptaket i Universitetets barnehage er 1. april 1995.

  Anledning til å søke om opptak for sine barn har alle tilsatte i minst 3/4 stilling ved Universitetet i Oslo. Det er en forutsetning at begge foreldre er i arbeid utenfor hjemmet. Heldagsstudium regnes som arbeid. Tilsatte som lønnes av Norges forskningsråd i rekrutteringsstillinger på alle nivåer, har adgang til å søke dersom de har arbeidsplikt ved Universitetet i Oslo.

  Søknadsskjema fås ved henvendelse til Seksjon for personaladministrasjon, lov og avtaleverk, Administrasjonsbygningen, 2. etasje, tlf. 22 85 62 35 eller til Universitetets barnehage, Villa Eika, tlf. 22 85 62 25.

  Furufjell - universitetsansattes feriested

  På Hvaler har Feriestiftelsen for universitetsansatte i Oslo to hytter til utleie. Hyttetomten «Furufjell» ligger på Spjærøy ca. elleve mil fra Oslo. «Hovedhuset» har sju sengeplasser fordelt på tre rom. «Annekset» har to sengeplasser. Begge hyttene, som kan benyttes hele året, er fullt utrustet med innlagt vann, telefon, TV, peis, utemøbler og mikrobølgeovn i tillegg til vanlig kjøkken- og sengeutstyr. To små båter og to sykler hører også med. Hyttene har helårsvei helt fram og kan nås med privatbil eller tog til Fredrikstad og buss til Spjærøy.

  Tomten på elleve mål ligger relativt usjenert til for naboer og egner seg ypperlig som tumleplass for barn. Hovedhuset har en ganske stor stue som godt kan benyttes til et lite seminar.

  I sommermånedene juni, juli og august (skoleferien) opererer man med en såkalt høysesong med noe høyere priser enn resten av året. I høysesongen må leietakerne konkurrere om plass basert på opplysninger om tid som ansatt ved universitetet eller om man har benyttet hyttene tidligere. I lavsesongen (september til mai) blir hyttene tildelt leietakerne i den rekkefølge de melder seg som interessenter.

  Universitetsansatte med familie og venner er hjertelig velkomne som leietakere.

  Prisene er som følger:

  I høysesongen (juni, juli, august)
  For to personer med barn under ett år:
  Hovedhus: kr 1000 per uke
  Anneks: kr 450 per uke
  Tillegg per person/barn over ett år i hovedhuset: kr 100 per uke

  Utenfor høysesongen (september til mai)
  For to personer med barn under ett år:
  Hovedhus: kr 800 per uke
  Anneks: kr 350 per uke
  Tillegg per person/barn under ett år: kr 100 per uke.

  Helgeopphold (tre dager uansett sesong)
  For to personer med barn under ett år:
  Hovedhus: kr 350 per helg
  Anneks: kr 150 per helg
  Tillegg per person/barn over ett år: kr 50 per helg
  Enkeltdøgn i tillegg til uke eller helg
  Hovedhus: kr 150 per døgn
  Anneks: kr 75 per døgn
  Èn uke regnes fra lørdag til lørdag kl. 13.00 begge dager. Én helg regnes fra fredag til søndag.

  Søknadsfrist for høysesongen 1995 er fredag 21. april. Søknadsskjema ås i Informasjonstjenesten, 1. etasje, Administrasjonsbygningen, Blindern, eller på Universitetsbiblioteket, Drammensveien v/Dagfinn Møller.
  Øvrige opplysninger fås ved henvendelse til Feriestiftelsens formann, Trond Harr, Postboks 1032 Blindern, 0315 Oslo. Tlf. 22 85 63 62.

  Pris for godt læringsmiljø 1995

  Prisen for godt læringsmiljø skal deles ut for sjuende gang på universitetets årsfest 1. september 1995. Prisen er på kr. 50 000, samt en plakett.

  Prisen er opprettet for å gi anerkjennelse til miljøer ved Universitetet i Oslo som lykkes i å legge forholdene til rette for studenters læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats. Forslag til kandidater kan fremmes av ansatte ved UiO, av fag- og studentutvalg, av Studentrådet og av fakulteter og grunnenheter. Formelle organer oppfordres spesielt til å fremme forslag. Så vel enkeltpersoner som formelle organer kan fremme forslag om miljøer ved egen enhet. Forslag sendes Universitetsdirektøren innen 1. mai 1995.

  Prisbeløpet kan brukes til tiltak, av faglig-pedagogisk eller trivselsfremmende art, som kan bidra til å styrke selve læringsmiljøet.

  Nye brosjyrer fra SV

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet har laget fagbrosjyrer på engelsk for seks av sine institutter. De gir en kort presentasjon av universitetet, det enkelte fag, gradsoppbyggingen og utvekslingsavtaler for studenter. Brosjyrene kan fås ved henvendelse til SV Info-senter, postboks 1084.

  Publiseringspris

  Førsteamanuensis Dag A. Karlsen ved Institutt for geologi har fått den ærefulle prisen «Best Paper Award of the Organic Geochemistry Division of the Geochemical Society» for en artikkel publisert i 1993. Medforfattere var Knut Bjørlykke, Tor Nedkvitne og Steve R. Larter. Artikkelen ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Geochimica et Cosmochimica Acta.

  Gamle Mac- og PC-maskiner etterlyses

  Oslo lokallag av Norsk dysleksiforbund etterlyser gamle, utrangerte datamaskiner som blir satt i stand og deretter gitt til barn og unge med lese- og skriveproblemer. Maskinen er et hjelpemiddel som kan gjøre dyslektikere i stand til å uttrykke seg forståelig og kan dermed bidra til å bryte ned store barrierer. Enheter som har eller skal skifte ut sine maskiner og ønsker å hjelpe, kan ta kontakt med innkjøpssjef Sven Ågren, tlf. 22 85 63 74.

  Håndbøker til nytte

  Forvaltningshåndboka og Reglementshåndboka er nå sendt ut til universitetets enheter. Bøkene er tenkt som en støtte for saksbehandlere og skal gjøre det lettere å finne frem i jungelen av regler som gjelder innen de ulike forvaltningsområdene ved universitetet. De er trykket opp i et begrenset antall, men elektroniske versjoner som blir tilgjengelige for alle, vil komme høsten 1995.

  Sarnes gjenvalgt

  Avdelingsingeniør Frank Sarnes er gjenvalgt som leder av tjenestemannsorganisasjonen LUHF. Foreningen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund og organiserer ansatte i alle typer stillinger ved universitetet.

  Gratis hus i Tyskland

  Eit hus med hage blir stilla til gratis disposisjon for norsk akademikar som vil halda tilsyn med eigedomen mens eigaren er på ferie i perioden 24. mai-23. juni. Huset ligg ca. 20. km nord for Schwerin med gode høve for båtliv og skogsturar. Interesserte kan kontakte Botolv Helleland ved Avdeling for namnegransking, tlf. 22 85 43 78.

  TIPS!

  Har du tips eller ideer til temaer for universitetets internavis?
  Kontakt Uniforum!

  Tlf. 22 85 40 14/22 85 40 16
  Faks 22 85 43 74


 • Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere