Hva skjer


HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Botanisk hage og museum Tid: kl. 13

Sted: Auditoriet, Botanisk museum

12. mars: Vinterblomstring. Omvisning i Botanisk hage v/Kaarina Aas.

19. mars: «Blomsterenger og kulturhistoriske perler i Oslomarka - glimt fra setrer og plasser.» Lysbildeforedrag v/Egil Bendiksen. Mineralogisk-geologisk museum Tid: kl. 13-14

Sted: Geologisk museum, 1. etasje

19. mars: «Olje og geologi på norsk kontinentalsokkel» v/Johan Petter Nystuen, Saga Petroleum. Paleontologisk museum Tid: kl. 13-14

Sted: Geologisk museum, 2. etasje

12. mars: «Livets mangfoldighet gjennom tidene» v/David L. Bruton. Zoologisk museum Tid: kl. 13

Sted: Foredragssalen, 1. etasje

12. mars: «Radioaktivitet i norsk natur» v/John E. Brittain.

19. mars: «Darwins liv og gjøren» v/Torfinn Ørmen.

26. mars: «Natur og dyreliv i Yellowstone nasjonalpark» v/Per-C. Norborg.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

21. mars: «Institutt for sosiologis historie ved Universitetet i Oslo» v/førsteamanuensis Ragnvald Kalleberg, Institutt for sosiologi.

Materiale til seminaret kan hentes eller bestilles ved henvendelse til Historisk institutt.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

16. mars: Fellesmøte om «Akademiets forskerprofiler»: «Kristian Birkeland (1867-1917)» v/professor Eivind Osnes og «Sophus Bugge (1833-1907» v/professor Magnus Rindal.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-17

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

10. mars: «Forskning og kreativitet» v/professor Jan Brøgger, Universitetet i Trondheim. Forelesningen vil ta utgangspunkt i antropologiske innsikter i sammenhengen mellom fornyelse og organisasjon, og med utgangspunkt i dette rette søkelyset mot den aktuelle situasjon ved universitetene og forskningsinstitusjonene i Norge.

Kunsthistorie

Arr.: Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk v/professor Jan Svanberg

Tid: annenhver onsdag kl. 18.15-20

Sted: Seminarrommet, St. Olavs gate 29

15. mars: «Hittegods - romersk relieffglass i havreåkeren. (Funnet fra Solberg, gnr. 87, Øvre Eiker)» v/professor Axel Seeberg.

22. mars: «Nationaltheatret - en internationell byggnadstyp» v/Bo Ture Eliasson.

Historier

Arr.: Estetisk seminar, HF

Tid: fredag kl. 10.15-12

Sted: Seminarrommet, Institutt for kunsthistorie, St. Olavs gate 29

24. mars: «Introduksjon til Boris Groys» v/Audun Eckhoff.

Kl. 14.15-16 i Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern: «History and Genealogy» v/Boris Groys, Køln.

Humanistisk Kollegium

Tid: annenhver tirsdag kl. 19.00

Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum

14. mars: «Ronald Fangen - den etiske fordring/'åndelig vekkelse'» v/Carl Fr. Engelstad. Replikk: Erik Egeland.

21. mars: «Dream of purity» (Drømmen om en menneskehet uten defekt) v/Zygmunt Bauman.

Senter for kvinneforskning

Tre seminarer med Dorothy E. Smith Dorothy E. Smith, professor i sosiologi på Ontario Institute for Studies in Education, Toronto, Canada vil holde følgende gjesteforelesninger:

«Text, power, organizations» torsdag 23. mars kl. 12.15-14 i Seminarrommet, Senter for kvinneforskning, Sognsvn. 70, 5. etasje, samme sted kl. 14.15-16: «The Concept of Experience in feminist Theory» og fredag 24. mars kl. 10.15-12 i Rom 725, Eilert Sundts hus, Blindern: Diskusjonsseminar - spesielt beregnet på studenter og forskere som har jobbet med Smiths tekster. Film - kjønn - fascinasjon Kvinnefilmuke 14.-17. mars, som blir innledet med et seminar tirsdag 14. mars kl. 14.15-16 på Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje: «Synliggjøring - avant-garde estetikk - dialog med tradisjonen» v/cand.philol. Wenche Mühleisen.

Onsdag 15. mars kl. 15.15-15 i Aud. 5, Eilert Sundts hus, Blindern: «Arbeidsmåte/utvikling av manus og film med Hustruer». Regissør Anja Breien i dialog med Wenche Mühleisen.

Torsdag 16. mars kl. 12.15-14 i Aud. 2, Sophus Bugges hus, Blindern: «Kvinner og filmresepsjon» v/stipendiat Tone Kristine Kolbjørnsen, Institutt for massekommunikasjon, Bergen.

Fredag 17. mars kl. 12.15-14 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern: «Fatale kvinnebilder» v/amanuensis Eva Liestøl, Institutt for medier og kommunikasjon, Oslo.

Filmframvisning på Blindern filmklubb, Sophus Lies auditorium om kvelden.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15-15.30

Sted: Seminarrommet, SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje

13. mars: «Hvilken verden er den virkelige? II: Postmodernismen og dens miljømessige konsekvenser» v/Arne Næss.

27. mars: «Et antropologisk perspektiv på endring og diversitet» v/Jo Hylle Valle.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, SV-bygningen, Blindern

14. mars: «Den glemte konflikten: Burma» v/Hallvard Kåre Kuløy, leder for Samarbeidsutvalget for Burma.

21. mars: «Kvinners situasjon i lys av Beijing-konferansen» v/Trine Lynggaard, informasjonsansvarlig ved Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS).

28. mars: «Den siste kolonimakten? Frankrikes rolle i Afrika» v/Anne Hege Simonsen, freelancejournalist og hovedfagsstudent i sosialantropologi.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18-ca. 20.30

Sted: Store auditorium, Midtblokken, Ullevål sykehus

21. mars: «Forskning om helsetjeneste i u-land» v/Sissel Hodne Steen, Diakonhjemmets internasjonale senter.

Urbaniseringsseminar

Tema: Planlægning og æstetik - byens sociale og materielle kvalitet

Tid: fredager kl. 13.15-15

Sted: Sem.rom B216, Eilert Sundts hus, Blindern

10. mars: «Norsk form?» v/arkitekt Torstein Ramberg.

Flyktningebarn og psykisk helse - eksil og tilbakevending

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Aud. 2, Eilert Sundts hus, Blindern

15. mars: «Psykologisk hjelp til barn i og etter krig. Erfaringer hjemme og ute» v/psykolog Magne Raundalen, Senter for krisepsykologi, Bergen.

Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern

22. mars: «Effekten av kummulative traumer hos flyktningebarn - Hva kan barnepsykiatrien gjøre og hva er gunstig tidspunkt for intervensjon?» v/spesialpsykolog Helen Johnsen Christie, Psykososialt senter for flyktninger.

29. mars: «Hvordan kan barnevernet i førstelinjen arbeide psykososialt med flyktningebarn og deres familier? Forebyggende arbeid i nærmiljøet; Kulturperspektiv; Helhetlige familietiltak v/barnevernkonsulent Hilde Myhrer og oppvekstkonsulent Anne Øfsti, begge Flyktninge- og innvandrerkontoret, Bærum.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45

Sted: Kristine Bonnevies hus, Biologibygningen, Blindern

21. mars: «Fra paradis til virkelighet» v/Per Arne Dahl. Dahl er prest og amanuensis i sjelesorg ved Menighetsfakultetet og har også vært leder av Institutt for sjelesorg på Modum i ti år. Dahl vil i sitt foredrag komme inn på hva slags drømmer og verdier som styrer oss og hva som skal til for at vi skal forsone oss med livet slik det er, og ikke slik vi skulle ønske det var.

Teknologiforståelser

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV)

Tid: tirsdager kl. 13.15-15

Sted: Møterom 8, Forskningsparken, Gaustadalleen 21

14. mars: «Entreprenører, klasser og organisasjoner i teknologisk innovasjon» v/Helge Ryggvik.

21. mars: «Teknologi, organisasjon og kultur» v/Knut Haukelid.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandag kl. 15-16.30 (kaffe/te-servering og noe å bite i fra kl. 14.30)

Sted: Patologibygningens auditorium

Neste møte 3. april.

Oslo folkeakademi

Tid: søndag kl. 18.00

Sted: Universitetets gamle festsal, Urbygningen

12. mars: «Osseterne - et iransk fjellfolk i Kaukasus». Lysbildeforedrag v/førsteamanuensis Fridrik Thordarson.

Tid: onsdag kl. 19.30

Sted: Universitetets gamle festsal, Urbygningen

15. mars: «Eventyrøya Man i Irskesjøen - øya med historiske tradisjonar frå tida då keltisk og norrøn kultur smelta saman.» Lysbilete. Professor Olav Sunnanå.

Senter for Ibsen-studier

Dosent i finsk litteratur, Panu J. Rajala, Tampere Universitet, Finland vil tirsdag 14. mars kl. 14-16 i Rom 486, P.A. Munchs hus, Blindern holde en gjesteforelesning med følgende tittel: «Ibsen er bra, men jag är varmare. Minna Canth - dramatiker, affärskvinna, feminismens moder i Finland - (1844-97)».

Mr. Michael Meyer vil torsdag 23. mars kl. 18.00 i Auditoriet, Universitetsbiblioteket, Drammensvn. 42 holde følgende gjesteforelesning: «Ibsen and the Theatre of To-day». Meyer er vel kjent som oversetter av Ibsen og Strindberg, og han har blant annet skrevet boken The End of the Corridor, to skuespill og en biografi om Strindberg.


Årets Skolem-forelesning

Filosofisk institutt har invitert professor Charles Parsons til å holde årets Skolem-forelesning til minne om Thoralf Skolem (1887-1963), som var professor i matematikk ved UiO 1938-57. Han var en av de store pionerer innen den matematiske logikk og leverte også betydelige bidrag innenfor tallteori og algebra.

Professor Parsons forelesning holdes fredag 17. mars kl. 14.15-16 i Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern og har følgende tittel: «What can we do 'in principle`?» Parsons har vært professor ved Cornell, Columbia og Harvard. Han har skrevet flere innflytelsesrike artikler i logikk, matematikkens filosofi og erkjennelsesteori.

Institutt for rettsinformatikk

feirer sitt 25-årsjubileum med en konferanse i tiden 16.-17. mars i Universitetets gamle festsal, Urbygningen. Forelesere er professorene Colin Tapper, Oxford, Vittorio Frosini, Roma, Layman Allen, Ann Arbor, Peter Seipel, Stockholm, Spiros Simitis, Frankfurt am Main, Lucien Mehl, Paris, Ejan Mackaay, Montreal (1. dag) og Knut Selmer (instituttets grunnlegger), Jon Bing, Dag Wiese Shartum, Andrew Jones, Olav Torvund og Anne Kirsti Brække (2. dag). Nærmere opplysninger: Nelly Ebbesen, tlf. 22 85 00 94.
Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere