Europeisk kultur: Samlende eller splittende?


Humaniora-uken 1995:

Finnes det et felles europeisk kulturelt fundament? Eller er de europeiske landene så ulike og konfliktene så store at den europeiske prosessen vil bryte sammen?

Under Humaniora-uken vil også «verden utenfor» komme med sitt syn på Europa. Svein Mønnesland, Solveig Schult Ulriksen og Lars Martin Fosse i Humaniora-komiteen ønsker flest mulig velkommen til arrangementet. (Foto: Eva C. Mortensen)

Disse spørsmålene blir tatt opp under Humaniora-uken som går fra 24.-30. mars. Temaet er «Et spaltet Europa? Europeisk kultur: Kilde til strid eller felles fundament?»

Humaniora-komiteen ønsker å sette søkelyset både på kultur i tradisjonell forstand - som teater, musikk, litteratur - og på kultur i videre forstand, som ideologi og religion. Foredragene og debattene skal belyse både det felleseuropeiske kulturgodset og skillelinjene som historien har skapt.

NYANSERE

- De kulturelle aspektene ved Europa har vært neglisjert og delvis glemt., sier førsteamanuensis Solveig Schult Ulriksen i ledergruppen for Humanioras-komiteen. Hun viser til den franske politikeren Jean Monnet (1888-1979), som var med på å legge grunnlaget for Den europeiske union.

«Om jeg skulle gjøre dette om igjen, ville jeg ha begynt med kulturen,» har han uttalt.

- I fjor var Europa mye oppe til debatt, men debatten ble veldig svart/hvitt, sier professor Svein Mønnesland, som også er med i ledergruppen.

- Vi ønsker å nyansere bildet, understreker han.

Det var stipendiat Lars Martin Fosse, som er koordinator for Humaniora-komiteen, som kom med forslaget til årets tema.

- Jeg fikk ideen da jeg var i Italia for noen år siden og ble overrasket over at regionalpartiene i nord hadde en så sterk posisjon. Jeg var ikke klar over at ønsket om å gjøre den italienske statsorden om til en føderasjon, var så sterk. Det ga meg nye tanker omkring europeisk kultur og økonomi, forteller Fosse.

- I Europa har vi lenge levd med illusjonen om nasjonalstaten som noe permanent, legger Mønnesland til.

TEMADAGER

Temaer for de forskjellige dagene under Humaniora-uken er: Nasjonenes Europa, Ideologienes Europa, Religionenes Europa, Europa sett utenfra og dessuten: Litteraturens-, musikkens- og kunstens Europa.

Ett av høydepunktene på programmet er paneldebatten: «Bosnia - Europas svik?» Vi vil også få innblikk i det kinesiske og det afrikanske synet på Europa. I forkant har særlig den siste bolken vekket interesse.

- At verden utenfor kommer med sitt syn på Europa, er nytt. Mange synes nok det er på tide at det blir satt søkelys på europeernes selvsentrerthet., sier Mønnesland.

- Vi har jo analysert «de andre» grundig. Så det skal bli spennende at de ser på oss ut ifra sine premisser, tilføyer Fosse.

Humaniorakomiteen håper at både ansatte og studenter vil finne veien til Universitetets gamle festsal i sentrum, der alle forelesningene og debattene skal foregå.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere