Fusk skal straffes


Universitetet ønsker å kunne utestenge søkere som forfalsker vitnemål. Studentparlamentets leder, Jo Haugen, mener universitetet hever seg over det norske rettssystemet ved å lage egne strafferegler for studentene.

Jo Haugen vil ivareta studentenes rettssikkerhet. (Foto: Eva C. Mortensen)

AV ANETTE B. WOLLEBÆK

En student som jukser til eksamen, kan utestenges for inntil et år. Men nye søkere faller utenfor disse reglene. Universitetet i Oslo har i et notat til universitetsrådet foreslått at reaksjonsmulighetene skal være like overfor studenter og nye søkere.

- Med dagens regler har vi ikke muligheter til å nekte en søker som er tatt for forfalskning av vitnemål å søke om immatrikulering på nytt, forklarer studiedirektør Toril Johansson. - Er søkeren allerede immatrikulert, kan vi heller ikke nekte henne å ta eksamen. Retten til å ta eksamen for alle som er immatrikulert, er hjemlet i universitetslovens paragraf 45.

UKJENT ANTALL

De som fusker med vitnemål, risikerer i dag politianmeldelse, noe som sjelden fører til noen straff. Johansson mener situasjonen er uheldig i forhold til de øvrige studentene som har kommet inn på rett vis.

- Det er vanskelig å vite hvor mange som kommer inn ved hjelp av falske vitnemål, forteller Johansson. -Vi oppdaget ti forfalskninger i fjor. Og vi vet ikke om dette bare er toppen av isfjellet. De vi oppdager, har gjort en eller annen «feil» i sin forfalskning, de som er mer gjennomførte, er vanskelige å avsløre, forklarer hun.

RETTSSIKKERHET

Parlamentsleder Jo Haugen er redd for at studentenes rettssikkerhet er i fare. - Vi ser i dag en tendens til at universitetet ønsker å håndtere sine egne saker, sier han. - Universitetet gjør seg selv til herre over det norske rettssystemet. De lager sin egen lille rettsstat, og vil dømme selv uten å ha den juridiske kompetansen til å gjøre det.

Haugen mener at vi i dag har en sterk nok reaksjonsform overfor søkere som forfalsker vitnemål.

Universitetets juridiske rådgiver, Martin Søfteland, mener studentenes rettssikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt.

- Utestengning krever to tredjedels flertall i kollegiet. Studenten kan ifølge forslaget til ny universitetslov klage vedtaket inn for departementet. Hvis studenten fremdeles mener han er uskyldig dømt, kan han reise sivilt søksmål. Dessuten har studenten rett til advokatbistand på universitetets regning.

Søfteland synes det virker litt pussig at studentpolitikerne har større sympati med fuskerne enn de som hvert år urettmessig mister sin studieplass på grunn av vellykket fusk.

- Hvilken rettighet har de som mister en studieplass til fordel for en fusker?


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere