Omlegging av ex.phil. foreslått


Fra neste får alle studenter ved universitetet tilbud om et fullverdig 10 vekttalls førstesemesterstudium. Ex. phil. i sin nåværende form reduseres fra sju til fem vekttall.

AV GRO LIEN GARBO

Førstesemesterkomiteen foreslår likevel at ex.phil.-realterte problemstillinger skal prege store deler av førstesemesterstudiet. Et forslag om innholdet på studiet skal kollegiebehandles 23. mars.

I hovedtrekk innebærer forslaget at ex.phil. reduseres til fem vekttall. I tillegg kommer en fem vekttalls påbygningsdel. To vekttall blir felles for de berørte fakultene og vil omhandle etikk og vitenskapelig rasjonalitet. I tillegg kommer tre mer fakultetsrettede vekttall, som vil ta opp vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil ikke omfattes av forslaget - i og med at deres forkurs MA100 allerede fyllerfem vekttall og dermed utgjør et fullverdig førstesemesterstudium sammen med det reduserte ex.phil.

KRYSSING AV FAKULTETSGRENSER

- De øvrige fakultetene står i prinsippet fritt til å fylle de «sine» fem vekttall med hva de vil, men Kollegiet har ytret et sterkt ønske om at de forskjellige variasjonene ikke skal hindre en at studenter krysser fakultetsgrenser, sier universitetslektor ved Avdeling for examen philosophicum, Kolbein Brede. Sammen med fem andre representanter for samme avdeling utgjør han Førstesemesterkomiteen

Komiteen har samarbeidet med utvalg ved Det historiske filosofiske- , Det samfunnsvitenskapelige- og Det teologiske fakultet - og med enkeltpersoner ved Det medisinske- og Det juridiske fakultet.

Innstillingen som nå foreligger er et resultat av dette samarbeidet.Foreløpig har Det samfunnsvitenskapelige, Det historisk-filosofiske og Det teologiske fakultet gått inn for hovedlinjene i komiteens innstilling. Ved Det juridiske, Det medisinske og Det odontologiske fakultet har man ennå ikke behandlet saken.

FAKULTETENE STERKERE INN

- Det har vært viktig for oss å få fram at universitetet er mer enn en samling høyskoler. Førstesemesterstudiet skal være interfakultært, samtidig som de forskjellige fakultetene får anledning til å prege studiet med sitt stoff, sier Brede.

Han mener at ex.phil. til nå i for stor grad har fått leve sitt eget liv. Nå skal fakultetene få engasjere seg sterkere både i utforming og i innhold.

- Med det nye forslaget vil ex.phil.-relatert stoff oppgraderes, men samtidig knyttes til fag og fakulteter. En student som velger Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil for eksempel kunne få kunnskap om sosialfilosofi - og samtidig få en innføring i forholdet mellom samfunnsfag, naturvitenskap, humaniora, teologi og jus, sier Brede.

Han understreker at det er fakultetene selv som vil få ansvaret for de fakultetsrettede delene, men at lærere fra ex.phil. vil kunne bistå dem.

NASJONAL TILSLUTNING

I januar i år hadde komiteen og de berørte fakultetene ved universitetet et seminar i Roma, der også representanter fra filosofimiljøene ved de andre universitetene i Norge deltok. Nasjonalt fagråd i filosofi har anbefalt samtlige norske universiteter å gå inn for Oslomodellen.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere