Presisering fra Riksrevisjonen


DEBATT

Uniforum har en artikkel i nr. 1 - 26. januar 1995, Arbeidsplikten innskjerpes, der det blant annet hevdes at «Riksrevisjonen krever at praktiseringen av arbeidspliktbestemmelsene for vitenskapelig ansatte blir skjerpet».

Riksrevisjonen finner grunn til å minne om at særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene er et resultat av forhandlinger mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen har virkning fra 1. januar 1993. I ettertid kontrollerer Riksrevisjonen periodisk blant annet om og hvordan de enkelte institusjonene tilpasser seg særavtalens bestemmelser. Det er ikke opp til Riksrevisjonen å gi regler og bestemmelser for forvaltningen. Riksrevisjonens oppgaver som Stortingets kontrollorgan er å se til at gitte regler, avtaler mv. blir fulgt. Thor Kr. Svendsen
fung. Ekspedisjonssjef


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere